Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 5.10.2016 klo 8.00

Bittium Oyj:n yhteistyö merkittävän asiakkaan kanssa supistuu

Bittium Oyj on saanut tiedon merkittävän asiakasyhteistyön supistumisesta erään
kansainvälisen tietoliikenteen verkkolaitevalmistajan kanssa vuoden 2017
kuluessa. Saadun tiedon mukaan, mikäli asiakkaan suunnitellut toimenpiteet
toteutuvat täysimääräisinä, toimenpiteillä voi olla negatiivinen vaikutus
Bittiumin vuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Yhteistyön supistumisella ei ole vaikutuksia tammi-kesäkuun 2016
puolivuotiskatsauksessa julkistettuihin Bittiumin vuoden 2016 näkymiin. Bittium
odottaa edelleen vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8
miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy edelleen
useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö ei anna arviota liiketuloksen
kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset
investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen
merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan
tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Bittium antaa taloudellisen ohjauksen vuodelle 2017 tilinpäätöstiedotteen tammi
-joulukuu 2016 julkaisun yhteydessä.

Osana yhtiön strategiatyötä Bittium tulee arvioimaan yhteistyön supistumisen
vaikutuksia 1.7.2015 julkistettuihin strategisten linjausten yhteydessä
annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Bittium arvioi tuolloin näitä
taloudellisia tavoitteitaan seuraavasti: ”Tavoitteena vuosien 2015 - 2017 aikana
on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 % vuosittain ja saavuttaa liikevoittotaso
10 % liikevaihdosta viimeistään vuonna 2017. Bittiumin tavoitteena on, että
omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus koko
liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin
tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 %.”

Bittium Oyj julkaisee tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksensa 3.11.2016 kello
8.00.

Oulu, 5.10.2016
Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30
-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia
ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin.
Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa
ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä.
www.bittium.com