Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 69 uutta
warranttisarjaa 12.10.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V),
Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n
(NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n
(STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX
-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa
on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea
Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta
ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä.
Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi
Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat
ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä
tiedoista.

+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ)                 |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Warrantti (osto   ja myynti)             |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien   kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n|
|-etuus       |  (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), |
|          |Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), |
|          |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V)|
|          |ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.   |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen   |Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x   |
|määrä        |Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin|
|          |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.     |
|          |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x  |
|          |Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin |
|          |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.     |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Loppukurssi     |Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen      |
|          |päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on|
|          |indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi |
|          |  erääntymispäivänä                 |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä   |Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2     |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Vertailulähde    |Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki |
|          |OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX       |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Toteutustapa    |Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Valuutta      |EUR                         |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä   |1 warrantti                     |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien      |1 500 000 – 10 000 000                |
|kokonaismäärä    |                           |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinapaikka   |Nasdaq Helsinki   Oy                 |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja   |Nordea   Pankki Suomi Oyj toimii           |
|          |markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan|
|          |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, |
|          |  jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen  |
|          |kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa |
|          |julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan      |
|          |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja          |
|          |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10        |
|          |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin  |
|          |2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on  |
|          |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset  |
|          |ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden|
|          |markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava|
|          |arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta.  |
|          |Markkinatakaajalla on oikeus määritellä       |
|          |noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot.  |
|          |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää  |
|          |markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella |
|          |on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden    |
|          |hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa    |
|          |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että  |
|          |noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä   |
|          |vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä    |
|          |mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja    |
|          |tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan  |
|          |järjestelmän kautta.                 |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin|Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on     |
|kohteesta ja kohde |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:    |
|-etuudesta     |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx  |
|          |sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com,     |
|          |www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com,     |
|          |www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi,         |
|          |www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com ,       |
|          |www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com.     |
|          |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   |
|          |päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   |
|          |tietoihin.                      |
+--------------------+-----------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin    Warrantin   Kohde-etuus     Kohde-etuuden ISIN-koodi
kaupankäynti  ISIN-koodi
-tunnus

DAX6K10500NDS FI4000211552 DAX         DE0008469008
DAX6W10200NDS FI4000211560 DAX         DE0008469008
DAX6X10100NDS FI4000211578 DAX         DE0008469008
DAX7C10700NDS FI4000211586 DAX         DE0008469008
DAX7C10600NDS FI4000211594 DAX         DE0008469008
DAX7O10300NDS FI4000211602 DAX         DE0008469008
FUM7C 17NDS  FI4000211610 Fortum Oyj     FI0009007132
FUM7C 16NDS  FI4000211628 Fortum Oyj     FI0009007132
FUM7C 15NDS  FI4000211636 Fortum Oyj     FI0009007132
FUM7O 14NDS  FI4000211644 Fortum Oyj     FI0009007132
FUM7O 13NDS  FI4000211651 Fortum Oyj     FI0009007132
KNE6K 46NDS  FI4000211669 Kone Oyj      FI0009013403
KNE6W 42NDS  FI4000211677 Kone Oyj      FI0009013403
KNE7C 50NDS  FI4000211685 Kone Oyj      FI0009013403
KNE7C 48NDS  FI4000211693 Kone Oyj      FI0009013403
KNE7C 46NDS  FI4000211701 Kone Oyj      FI0009013403
KNE7O 44NDS  FI4000211719 Kone Oyj      FI0009013403
KNE7O 42NDS  FI4000211727 Kone Oyj      FI0009013403
MEO6W 26NDS  FI4000211735 Metso Oyj      FI0009007835
MEO7C 32NDS  FI4000211743 Metso Oyj      FI0009007835
MEO7C 30NDS  FI4000211750 Metso Oyj      FI0009007835
MEO7C 28NDS  FI4000211768 Metso Oyj      FI0009007835
MEO7O 26NDS  FI4000211776 Metso Oyj      FI0009007835
MEO7O 24NDS  FI4000211784 Metso Oyj      FI0009007835
NES6W 38NDS  FI4000211792 Neste Oyj      FI0009013296
NES6X 38NDS  FI4000211800 Neste Oyj      FI0009013296
NES7C 44NDS  FI4000211818 Neste Oyj      FI0009013296
NES7C 42NDS  FI4000211826 Neste Oyj      FI0009013296
NES7C 40NDS  FI4000211834 Neste Oyj      FI0009013296
NES7O 38NDS  FI4000211842 Neste Oyj      FI0009013296
NES7O 36NDS  FI4000211859 Neste Oyj      FI0009013296
NOK6K 49NDS  FI4000211867 Nokia Oyj      FI0009000681
NOK7C 52NDS  FI4000211875 Nokia Oyj      FI0009000681
NOK7C   5NDS  FI4000211883 Nokia Oyj      FI0009000681
NOK7O 48NDS  FI4000211891 Nokia Oyj      FI0009000681
NOK7O 46NDS  FI4000211909 Nokia Oyj      FI0009000681
NOK7F 52NDS  FI4000211917 Nokia Oyj      FI0009000681
NOK7F   5NDS  FI4000211925 Nokia Oyj      FI0009000681
NOK7R 48NDS  FI4000211933 Nokia Oyj      FI0009000681
NRE6K 325NDS  FI4000211941 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6W 275NDS  FI4000211958 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7C 375NDS  FI4000214960 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7C 35NDS  FI4000214978 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7C 325NDS  FI4000214986 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7O 30NDS  FI4000214994 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7O 275NDS  FI4000215009 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6K 44NDS  FI4000215017 Sampo Oyj      FI0009003305
SAM6W 38NDS  FI4000215025 Sampo Oyj      FI0009003305
SAM7C 44NDS  FI4000215033 Sampo Oyj      FI0009003305
SAM7C 42NDS  FI4000215041 Sampo Oyj      FI0009003305
SAM7O 38NDS  FI4000215058 Sampo Oyj      FI0009003305
SAM7O 36NDS  FI4000215066 Sampo Oyj      FI0009003305
STE7C   9NDS  FI4000215074 Stora Enso Oyj   FI0009005961
STE7C 85NDS  FI4000215082 Stora Enso Oyj   FI0009005961
STE7C   8NDS  FI4000215090 Stora Enso Oyj   FI0009005961
STE7O 75NDS  FI4000215108 Stora Enso Oyj   FI0009005961
STE7O   7NDS  FI4000215116 Stora Enso Oyj   FI0009005961
UPM7C 21NDS  FI4000215124 UPM-Kymmene Oyj   FI0009005987
UPM7C 20NDS  FI4000215132 UPM-Kymmene Oyj   FI0009005987
UPM7C 19NDS  FI4000215140 UPM-Kymmene Oyj   FI0009005987
UPM7O 18NDS  FI4000215157 UPM-Kymmene Oyj   FI0009005987
UPM7O 17NDS  FI4000215165 UPM-Kymmene Oyj   FI0009005987
WRT6K 44NDS  FI4000215173 Wärtsilä Oyj    FI0009003727
WRT6W 40NDS  FI4000215181 Wärtsilä Oyj    FI0009003727
WRT6X 40NDS  FI4000215199 Wärtsilä Oyj    FI0009003727
WRT7C 44NDS  FI4000215207 Wärtsilä Oyj    FI0009003727
WRT7C 42NDS  FI4000215215 Wärtsilä Oyj    FI0009003727
WRT7O 38NDS  FI4000215223 Wärtsilä Oyj    FI0009003727
WRT7O 36NDS  FI4000215231 Wärtsilä Oyj    FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin    Lunas  C/ Ker    Warranttien    Liikkeeseen
Erääntymis
  kaupankäynti   -tus     -roin    kokonais-määrä   -laskupäivä   -päivä
            P

  -tunnus      hint
            *
        a

DAX6K10500NDS  10   C     1/150 3 000 000     2016-10-12   2016-11
-18
        500
DAX6W10200NDS  10   P     1/150 3 000 000     2016-10-12   2016-11
-18
        200
DAX6X10100NDS  10   P     1/150 3 000 000     2016-10-12   2016-12
-16
        100
DAX7C10700NDS  10   C     1/150 3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
        700
DAX7C10600NDS  10   C     1/150 3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
        600
DAX7O10300NDS  10   P     1/150 3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
        300
FUM7C 17NDS   17,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
FUM7C 16NDS   16,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
FUM7C 15NDS   15,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
FUM7O 14NDS   14,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
FUM7O 13NDS   13,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
KNE6K 46NDS   46,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-11
-18
KNE6W 42NDS   42,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-11
-18
KNE7C 50NDS   50,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
KNE7C 48NDS   48,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
KNE7C 46NDS   46,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
KNE7O 44NDS   44,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
KNE7O 42NDS   42,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
MEO6W 26NDS   26,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-11
-18
MEO7C 32NDS   32,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
MEO7C 30NDS   30,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
MEO7C 28NDS   28,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
MEO7O 26NDS   26,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
MEO7O 24NDS   24,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
NES6W 38NDS   38,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2016-11
-18
NES6X 38NDS   38,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2016-12
-16
NES7C 44NDS   44,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NES7C 42NDS   42,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NES7C 40NDS   40,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NES7O 38NDS   38,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NES7O 36NDS   36,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NOK6K 49NDS   4,90  C     1/5   10 000 000    2016-10-12   2016-11
-18
NOK7C 52NDS   5,20  C     1/5   10 000 000    2016-10-12   2017-03
-17
NOK7C   5NDS  5,00  C     1/5   10 000 000    2016-10-12   2017-03
-17
NOK7O 48NDS   4,80  P     1/5   10 000 000    2016-10-12   2017-03
-17
NOK7O 46NDS   4,60  P     1/5   10 000 000    2016-10-12   2017-03
-17
NOK7F 52NDS   5,20  C     1/5   10 000 000    2016-10-12   2017-06
-16
NOK7F   5NDS  5,00  C     1/5   10 000 000    2016-10-12   2017-06
-16
NOK7R 48NDS   4,80  P     1/5   10 000 000    2016-10-12   2017-06
-16
NRE6K 325NDS  32,50  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2016-11
-18
NRE6W 275NDS  27,50  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2016-11
-18
NRE7C 375NDS  37,50  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NRE7C 35NDS   35,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NRE7C 325NDS  32,50  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NRE7O 30NDS   30,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
NRE7O 275NDS  27,50  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
SAM6K 44NDS   44,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-11
-18
SAM6W 38NDS   38,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-11
-18
SAM7C 44NDS   44,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
SAM7C 42NDS   42,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
SAM7O 38NDS   38,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
SAM7O 36NDS   36,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
STE7C   9NDS  9,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
STE7C 85NDS   8,50  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
STE7C   8NDS  8,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
STE7O 75NDS   7,50  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
STE7O   7NDS  7,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
UPM7C 21NDS   21,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
UPM7C 20NDS   20,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
UPM7C 19NDS   19,00  C     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
UPM7O 18NDS   18,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
UPM7O 17NDS   17,00  P     1/5   3 000 000     2016-10-12   2017-03
-17
WRT6K 44NDS   44,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-11
-18
WRT6W 40NDS   40,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-11
-18
WRT6X 40NDS   40,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2016-12
-16
WRT7C 44NDS   44,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
WRT7C 42NDS   42,00  C     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
WRT7O 38NDS   38,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17
WRT7O 36NDS   36,00  P     1/5   1 500 000     2016-10-12   2017-03
-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.10.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit