Source: Addnode Group AB

Inbjudan till press- och analytikerträff: Presentation av Addnode Groups delårsrapport för det tredje kvartalet den 26 oktober 2016

STOCKHOLM DEN 13 OKTOBER, 2016 - Med anledning av offentliggörandet av Addnode
Groups delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 bjuder bolaget in till press-
och analytikerträff onsdagen den 26 oktober 2016 klockan 10.00 på huvudkontoret
i Stockholm.
Addnode Groups delårsrapport för det tredje kvartalet publiceras onsdagen den 26
oktober 2016 klockan 08.30. Samma dag bjuder bolaget in till press- och
analytikerträff, där VD och koncernchef, Staffan Hanstorp, kommenterar
rapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till honom och
Johan Andersson, CFO.
Plats: Hudiksvallsgatan 4B, Stockholm
Tid: Den 26 oktober klockan 10.00
Vänligen anmäl deltagande till Lena Ottesen, på tel: 08-630 70 83 eller e-post:
lena.ottesen@addnodegroup.com senast tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 16.00.
För mer information vänligen kontakta:
Johan Andersson, CFO
Tel: +46 (0) 704 2058 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com
Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som
tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan
ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och
tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk
offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon
av våra systemlösningar.
Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien,
Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.
Attachments: