Det finländska Statskontoret har valt Knowit som leverantör för testning och
kvalitetskontroll av sina ICT-tjänster. När Statskontoret ska se över och göra
tjänster och processer mer digitala är testning och kvalitetsarbete en central
och kritisk del av digitaliseringen. Knowits uppdrag löper från 2016 till 2019.
Ett av målen med den digitala utvecklingen för Statskontoret är att koncentrera
all ersättningsverksamhet till ett system och Knowit har ansvar för att säkra
kvaliteten i systemet. Därefter fokuseras samarbetet på att planera och styra
kvaliteten och automatiseringen.
Knowit ska också producera testservice som till exempel testning av enskilda
program och datasystem, sköta planering, ledning och rapportering i samband med
tester av stora systemprojekt samt automatisering av tester.
- Statskontorets roll inom statsförvaltningen förutsätter en ytterst hög
kvalitet av både våra system och våra tjänster. Vi tror att man kan garantera en
tillräckligt hög kvalitet genom en systematisk styrning av programvaran och med
rätt uppfattning om kvalitet samt genom att öka automatiseringsgraden då man
säkerställer systemprojekt, berättar Tomi Poikola, IT-direktör vid
Statskontoret.
- Vi har stor erfarenhet av samarbete med kunder inom finansbranschen, och detta
kombinerat med vår höga kompetens inom kvalitet och automatisering gör att vi
ser fram mot samarbetet med Statskontoret, säger Ville Särmälä, vd för Knowit i
Finland.
Statskontoret har konkurrensutsatt testtjänsterna genom statliga samordnade
upphandlingstjänster inom ramen för Hansels ramavtal för IT-tjänster 2015–2019 i
kategorin Testning. Knowit är också leverantör till Statskontoret enligt Hansels
ramavtal för applikationer, programvara, underhåll och utveckling av lösningar.

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner i genomförandet av
statsstyrningen i Finland. Statskontoret producerar och utvecklar interna
tjänster för statsförvaltningen. Ett annat centralt verksamhetsområde för
Statskontoret är att producera tjänster åt enskilda medborgare och företag.
Bland dessa tjänster finns ersättningar för olyckor, krigsskador och skada
p.g.a. brott samt informationstjänster åt medborgarna t.ex. Suomi.fi och Netra.
Tilläggsuppgifter: http://www.valtiokonttori.fi

För mer information:
Emma Forsberg, tf informationschef Knowit AB, tel: +46 73 037 0575
Eller
Ville Särmälä, vd Knowit Finland Oy, tel: +358 400 601 846

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår
kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög
specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990
och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på
fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.