YIT Oyj Pörssitiedote 18.10.2016 klo 18.15
YIT Oyj on 18. lokakuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5
pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen
hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä on alittanut 5 prosentin rajan.
Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 17. lokakuuta 2016.

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen
omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden
kokonaismäärä oli 4,92 prosenttia 17. lokakuuta 2016.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen
prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty YIT:n rekisteröityä
kokonaisosakemäärää 127 223 422.

JPMorgan Chase & Co.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+----------------------+-----------------+-----------------------+---------+
|Pvm           |% osakkeista ja |% osakkeista ja äänistä|% yhteens|
|           |äänistä (yhteensä|rahoitusvälineiden   |ä (A+B)  |
|           |A)        |kautta (yhteensä B)   |     |
+----------------------+-----------------+-----------------------+---------+
|Osuus liputusrajan  |4,92 %       |0,00 %          |4,92 %  |
|saavuttamisen tai   |         |            |     |
|rikkoutumisen jälkeen |         |            |     |
+----------------------+-----------------+-----------------------+---------+
|Edellisessä      |5,02 %       |0,00 %          |5,02 %  |
|liputusilmoituksessa |         |            |     |
|ilmoitettu osuus    |         |            |     |
|  (jos liputettu)   |         |            |     |
+----------------------+-----------------+-----------------------+---------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+----------------+------+----------+------------+------------------+
|Osakesarja/osake|Osakkeiden    |Osakkeiden ja äänten %-osuus  |
|laji      |ja äänten    |                |
|  ISIN-koodi  |lukumäärä,    |                |
|(jos      |kpl        |                |
|mahdollista)   |         |                |
+----------------+------+----------+------------+------------------+
|        |Suora |Välillinen|Suora    |Välillinen    |
|        |  (AML|  (AML 9:6|  (AML 9:5) |  (AML 9:6 ja 9:7)|
|        |9:5)  |ja 9:7)   |      |         |
+----------------+------+----------+------------+------------------+
|FI0009800643   |   |6 252 555 |      |4,92 %      |
+----------------+------+----------+------------+------------------+
|A YHTEENSÄ    |6 252 555    |4,92 %             |
+----------------+------+----------+------------+------------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+----------------+----------+------------+--------------+-----------+----------+
|Rahoitusvälineen|Eräpäivä  |Toteutusaika|Toimitustapa |Osakkeiden |Osakkeiden|
|luonne      |     |        | (osakeomistus|  ja    |  ja   |
|        |     |      |/       |äänten   |äänten % |
|        |     |      |nettoarvon  |lukumäärä  |-osuus   |
|        |     |      |tilitys)    |      |     |
+----------------+----------+------------+--------------+-----------+----------+
|Contract for  |N/A    |N/A     |Käteinen   |6 161   |0,00 %  |
|difference    |     |      |       |      |     |
+----------------+----------+------------+--------------+-----------+----------+
|        |     |      |B YHTEENSÄ  |6 161   |0,00 %  |
+----------------+----------+------------+--------------+-----------+----------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+---------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Nimi      |%-osuus   |%-osuus osakkeista ja   |Osakkeet, äänet ja|
|        |osakkeista ja|äänistä rahoitusvälineiden|rahoitusvälineet |
|        |äänistä    |kautta           |yhteensä      |
+---------------+-------------+--------------------------+------------------+
|J.P Morgan   |0,00 %    |             |0,00 %      |
|Investment   |       |             |         |
|Management Inc.|       |             |         |
+---------------+-------------+--------------------------+------------------+
|J.PMorgan Asset|4,92 %    |0,00 %          |4,92 %      |
|Management (UK)|       |             |         |
|Limited    |       |             |         |
+---------------+-------------+--------------------------+------------------+

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666
070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT Oyj

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja,
toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda
enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti
asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien
toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii
kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa
Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015
liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300
henkilöä.Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi