STOCKHOLM, 24 OKTOBER, 2016 – Från och med årsskiftet 2016/2017 kommer Addnode
Groups  dotterbolag Abou ingå i det befintliga dotterbolaget Sokigo. Genom
samgåendet blir Sokigo en ledande helhetsleverantör av programvaror för e
-tjänster och invånarservice till svenska kommuner.
Abou och Sokigo är två dotterbolag inom Addnode Groups affärsområde Process
Management. Sokigo bildades tidigare under 2016 då de två dotterbolagen Tekis
och Cartesia slogs samman.  Från och med den 1 januari 2017 kommer även Abou
ingå i Sokigo med syfte att stärka kunderbjudandet mot den svenska
kommunmarknaden. Detta innebär att bolaget kommer att erbjuda helhetslösningar
inom programvaror för e-tjänster och självservice, via digitalt handläggarstöd
till elektroniska långtidsarkiv.
Det nya Sokigo kommer att bestå av cirka 140 medarbetare och ledas av VD:n Pär
Gillander. Det tidigare företagsnamnet Abou kommer att leva vidare och namnge
den e-tjänsteplattform som används i mer än 60 kommuner i Sverige.

-        Tidigare i år började vi med att ta ett samlat grepp på vårt erbjudande
mot den kommunala marknaden genom samgåendet av Tekis och Cartesia. Nu när Abou
blir en del av Sokigo skapar vi en marknadsledande position med en stark
regional närvaro som främjar vårt kundnära innovationsarbete, säger Andreas
Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Groups affärsområde Process Management.

Sokigo ingår i Addnode Groups affärsområde Process Management. Affärsområdets
kunder finns bland statliga verk, 285 av Sveriges 290 kommuner samt ett stort
antal privata bolag.
För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Andreas Wikholm, affärsområdeschef Addnode Group Process Management
Tel: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com
Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som
tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan
ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och
tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk
offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon
av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien,
Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.