Dennis Selin är ny ansvarig för Knowit Secure i Göteborg, vilket är första ledet
i en stor satsning inom säkerhetsområdet. En viktig del av den är att bygga upp
säkerhetskompetens inom fordonsindustrin.
– Marknaden inom cybersäkerhet ökar med över 10 procent per år. Samtidigt blir
fordon alltmer uppkopplade och självkörande bilar kommer snart att vara ett
faktum. Därför är det ett självklart val att ytterligare fokusera på Göteborg
där en stor del av fordonsindustrin är lokaliserad, menar Peter Lindstedt, VD på
Knowit Secure.
Fordonsindustrin har alltid lagt stor vikt vid personsäkerheten i bilar, det
vill säga safety. Däremot har den inte haft samma behov av it- och
informationssäkerhet som exempelvis bank- eller försvarsindustrin. Detta håller
nu på̊ att förändras. Under senare år har intresset för fordonssäkerhet ökat
markant, sedan säkerhetsforskarna Charlie Miller och Chris Valasek visade att de
kunde hacka sig in i och komma åt uppkopplade bilar.
– Nästan alla premiumbilar är redan uppkopplade. Det dröjer inte många år förrän
det gäller majoriteten av alla bilar. För att klara den snabba utvecklingen
kommer vi att rekrytera specialister som brinner för att säkra uppkopplade och
autonoma fordon. Vi har en stor utmaning i att få utvecklingen av cybersäkerhet
och säkra system att gå i takt med den höga förändringstakten inom bilindustrin.
Det kommer att bli en minst sagt spännande resa, säger Dennis Selin, konsultchef
på Knowit Secure.
Dennis Selin har en lång bakgrund inom fordonsindustrin, där han har varit
verksam i över 15 år. Han har en gedigen erfarenhet inom produktutveckling med
fokus på elarkitektur och verksamhetsutveckling. Sedan 12 år tillbaka arbetar
han på̊ Knowit där han bland annat har varit kundansvarig mot ett antal kunder
inom fordonsindustrin. Säkerhet är numera Dennis stora passion och idag arbetar
han i rollen som säkerhetsarkitekt hos en stor biltillverkare.
Knowit har många av Nordens mest spännande säkerhetskunder, allt från
blåljusmyndigheter till banker och mindre kommunikationsbolag. Konsulterna
arbetar med hela spannet av säkerhetsfrågor, från strategiska ledningsfrågor
till djup teknik inom till exempel it-forensiska utredningar och
säkerhetsanalyser av mobila plattformar.

 För mer information, kontakta
Emma Forsberg, tf. kommunikationschef, Knowit AB, +46 73 037 05 75
eller
Dennis Selin, konsultchef, Knowit Secure AB, +46 73 074 66 48Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, under den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden: Solutions, Experience och Insight. Det är
förmågan att kombinera kompetens inom it, design och kommunikation samt
managementkonsulting som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas
av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja
att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1 850
medarbetare representerade på 17 orter i Sverige, fem i Norge samt en vardera i
Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den
nordiska börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna
knowitgroup.com.