Stockholm den 26 oktober, 2016.
Styrelsen för Addnode Group har beslutat att utse Johan Andersson till ny VD och
koncernchef från och med årsstämman den 4 maj 2017. Johan Andersson är idag CFO,
med ansvar för affärsutveckling, förvärv, kommunikation och investerarrelationer
och har ingått i bolagets koncernledning sedan 2007. Valberedningen för Addnode
Group har också meddelat att de vid samma årsstämma kommer att föreslå Staffan
Hanstorp som styrelseordförande för Addnode Group.

-        Tiden och omgivningen känns rätt för att skifta ledarskap och uppdrag.
Jag firar snart tio år som VD och koncernchef i Addnode Group. Som en av de
större ägarna och i min nya roll som styrelseordförande kommer jag fortsätta
arbeta med övergripande strategiska frågor och samtidigt stötta VD. Med Johan
Andersson får Addnode Group en mycket bra ledare, säger Staffan Hanstorp

-        Under Staffan Hanstorps ledning har Addnode Group tredubblat
omsättningen och gett en god avkastning till aktieägarna. Styrelsen och jag
mycket glada över att Johan Andersson tar sig an uppdraget att leda koncernen
framåt, säger Sigrun Hjelmquist, styrelseordförande för Addnode Group.

-        Det känns inspirerande att få leda Addnode Group vidare utifrån en
strategisk inriktning med goda förutsättningar att skapa en god långsiktig
avkastning till aktieägarna. Jag ser fram emot att fortsätta bolagets
tillväxtresa och att utveckla verksamheten vidare, säger Johan Andersson.

-        En enig valberedning har bedömt att Staffan Hanstorp är den mest
lämpade att leda styrelsens arbete framöver och vi kommer att föreslå honom som
ordförande vid årsstämman 2017. Som styrelseordförande kommer Staffan, som
tillägg till gängse ordförandeuppgifter, fortsätta att aktivt arbeta med
övergripande strategiska frågor och att engagera sig i koncernens
förvärvsmöjligheter, säger Wilhelm Arnör, valberedningens ordförande.

Både Johan Andersson och Staffan Hanstorp behåller sina nuvarande roller fram
till och med årsstämman den 4 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska
offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26
oktober 2016 kl. 08.00.
För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hanstorp, vd och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson, CFO, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 20 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Sigrun Hjelmquist, styrelseordförande, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 97 72 02, e-post: sigrun@hjelmquist.se

Wilhelm Arnör, valberedningens ordförande
Tel: +46 (0) 705 63 07 51 , e-post: wilhelm.arnor@gmail.com
Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som
tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan
ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och
tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk
offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon
av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien,
Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.