YIT Oyj Pörssitiedote 27.10.2016 klo 8.00
Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin
mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin ja rakentamisen etenemisen
mukaisesti*

Heinä–syyskuu

Liikevaihto kasvoi 13 % 443,8 (391,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 14 %. Oikaistu liikevoitto oli 19,0 (20,3)
miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,3 % (5,2 %). Kaudella
kirjattiin oikaisueriä -27,0 (-10,4) miljoonaa euroa.

Tilauskanta laski 3 % kesäkuun lopun tasolta ja oli 2 640,7 miljoonaa euroa.

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -22,8 (11,9) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu

Liikevaihto kasvoi 7 % 1 269,9 (1 182,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 10 %. Oikaistu liikevoitto oli 51,2 (59,4)
miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,0 % (5,0 %). Kaudella
kirjattiin oikaisueriä -27,0 (-10,4) miljoonaa euroa.

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -21,7 (140,3) miljoonaa
euroa.

Konserniraportointi, IFRS

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä*

Heinä–syyskuu

Liikevaihto kasvoi 15 % 419,3 (363,8) miljoonaan euroon. Liiketulos oli -20,9
(1,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -5,0 % (0,4 %). Oikaistu
liikevoitto oli 6,1 (11,8) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli
1,5 % (3,3%)

Tammi–syyskuu

Liikevaihto laski 6 % 1 153,2 (1 220,6) miljoonaan euroon. Liiketulos oli -7,6
(53,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -0,7 % (4,4 %). Oikaistu
liikevoitto oli 19,4 (63,5) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali
oli 1,7 % (5,2 %).

Tulosohjeistus vuodelle 2016 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–10 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein.

Oikaistun liikevoiton** arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015: 76,0
miljoonaa euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia,
arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen
myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä
eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen
mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi
konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä
aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa
liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

** Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman vaihtoehtoisia tunnuslukuja
koskevan uuden ohjeistuksen perusteella tunnusluku ”liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä” on korvattu tunnusluvulla ”oikaistu liikevoitto”.
Oikaisuerät vastaavat sisällöltään aiemmin kertaluonteisiksi luokiteltuja eriä
ja sisältävät muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykustannukset ja
arvonalennukset. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien
vertailtavuuden parantamiseksi.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Julkistimme syyskuussa yhtiön uudistetun strategian seuraavalle
kolmivuotiskaudelle. YIT:n kasvun ja kannattavuuden parantamisen moottorina
toimii kasvukeskusten hankekehitys aiempaa laajemmin kumppaneita osallistaen.
Tilauskantamme Suomessa ja CEE:ssä on vahva, mikä antaa tukevan pohjan seuraavan
kolmivuotiskauden kasvulle. Painopisteen siirtäminen kasvuun on mahdollista
kuluneen strategiakauden aikana alentuneen nettovelan ja entistä
pääomatehokkaampien liiketoimintamallien ansiosta.

Pääomamarkkinapäivän yhteydessä kerroimme, että edelliselle strategiakaudelle
asetettu pääomanvapautusohjelma saatetaan tavoitteiden mukaisesti päätökseen.
Pääomanvapautusohjelman loppuunsaattaminen näkyy katsauskauden tunnusluvuissa ja
kannattavuuskehityksessä. Pääoman kiertonopeuden parantaminen jatkuu kuitenkin
osana normaalia liiketoimintaa. Strategiamme mukaisesti pyrimme vahvistamaan
kasvua vapauttamalla pääomaa Venäjältä ja sijoittamalla sitä kasvukeskusten
hankekehitykseen Suomessa ja CEE-maissa.

Heinä–syyskuussa näimme positiivisen vireen jatkuvan ja liikevaihtomme kasvoi 13
prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Erityisen iloinen olen siitä,
että kolmas vuosineljännes oli myönteinen Asuminen Venäjä -toimialalla;
toimialan oikaistu liikevoitto oli positiivinen ensimmäisen kerran vuoden 2016
aikana. Tavoittelemme Venäjällä positiivista oikaistua liikevoittoa toisella
vuosipuoliskolla. Tavoitteena on jatkaa toimintaa kaikilla nykyisillä toiminta
-alueilla Venäjällä, mutta pienentää Venäjälle investoitua pääomaa kaikkiaan 6
miljardia ruplaa (noin 80 miljoonaa euroa) 2018 loppuun mennessä.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialan liikevaihto pysyi vakaana kolmannella
neljänneksellä ja kannattavuus parani vertailukauteen nähden. Toimialalla
tavoitteenamme on parantaa edelleen kannattavuutta lisäämällä kuluttajamyyntiä
ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Saimme käyntiin muun
muassa useita Smartti-kohteita Suomessa ja käynnistimme Slovakian suurimman
aluehankkeemme Bratislavassa.

Toimitilat ja infra -toimialalla liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 24 % vuoden
takaiseen verrattuna. Tavoitteenamme on parantaa kannattavuutta lisäämällä
pidemmän arvoketjun hankkeiden määrää sekä omaperusteisessa että neuvottelu- ja
kilpailupohjaisessa liiketoiminnassa. Hyvänä esimerkkinä voin mainita Triplan,
jonka vuokraus on edennyt odotuksiamme nopeammin. Katsauskauden aikana olemme
voittaneet uusia, merkittäviä hankkeita, joiden urakkasopimukset
allekirjoitettiin katsauskauden jälkeen. YIT valittiin esimerkiksi Metropolian
Myllypuron kampushankkeen toteuttajaksi.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Milj. e        |7–9/16 |7–9/15 |Muutos|1–9/16 |1–9/15 |Muutos|1–12/15|
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Liikevaihto      |419,3 |363,8 |15 % |1 153,2|1 220,6|-6 % |1 732,2|
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Liikevoitto      |-20,9 |1,5  |   |-7,6  |53,2  |   |81,6  |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Liikevoitto-%     |-5,0 % |0,4 % |   |-0,7 % |4,4 % |   |4,7 % |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Tulos ennen veroja   |-24,8 |-5,1  |-389 %|-24,2 |39,8  |   |61,3  |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Katsauskauden tulos*** |-22,6 |-4,0  |-467 %|-22,1 |31,2  |   |47,2  |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Osakekohtainen tulos, e|-0,18 |-0,03 |-467 %|-0,18 |0,25  |   |0,38  |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Operatiivinen     |-22,8 |11,9  |   |-21,7 |140,3 |   |183,7 |
|kassavirta       |    |    |   |    |    |   |    |
|investointien jälkeen |    |    |   |    |    |   |    |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Korollinen nettovelka |611,4 |574,6 |6 %  |611,4 |574,6 |6 %  |529,0 |
|kauden lopussa     |    |    |   |    |    |   |    |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Velkaantumisaste    |118,9 %|106,1 %|   |118,9 %|106,1 %|   |101,1 %|
|kauden lopussa, %   |    |    |   |    |    |   |    |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Omavaraisuusaste    |30,1 % |33,1% |   |30,1% |33,1 % |   |32,9 % |
|kauden lopussa, %   |    |    |   |    |    |   |    |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+

Toimialaraportointi, POC

+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Milj. e     |7–9/16 |7–9/15 |Muutos   |1–9/16 |1–9/15 |Muutos|1–12/15
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Liikevaihto   |443,8 |391,7 |13 %    |1 269,9 |1 182,7 |7 %  |1 651,2
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Asuminen Suomi |167,0 |165,8 |1 %     |517,9  |557,0  |-7 % |777,8
|
|ja CEE     |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Asuminen Venäjä |76,0  |63,9  |19 %    |183,9  |204,8  |-10 % |266,4
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Toimitilat ja  |203,1 |164,1 |24 %    |575,0  |427,1  |35 % |615,6
|
|infra      |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Muut erät    |-2,3  |-2,0  |      |-6,9  |-6,2  |   |-8,6
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Liikevoitto   |-8,0  |10,0  |      |24,2  |49,0  |-51 % |65,7
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Liikevoitto-%  |-1,8 % |2,6 % |      |1,9 %  |4,1 %  |   |4,0 %
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Oikaistu    |19,0  |20,3  |-7 %    |51,2  |59,4  |-14 % |76,0
|
|liikevoitto   |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Asuminen Suomi |12,9  |12,3  |5 %     |41,5  |42,6  |-3 % |56,0
|
|ja CEE     |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Asuminen Venäjä |0,7  |1,7  |-59 %    |-5,1  |10,2  |   |10,9
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Toimitilat ja  |8,2  |8,3  |-2 %    |26,9  |15,1  |78 % |22,7
|
|infra      |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Muut erät    |-2,7  |-2,0  |      |-12,0  |-8,5  |   |-13,5
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Oikaistu    |4,3 % |5,2 % |      |4,0 %  |5,0 %  |   |4,6 %
|
|liikevoitto-%  |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Asuminen Suomi |7,7 % |7,4 % |      |8,0 %  |7,7 %  |   |7,2 %
|
|ja CEE     |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Asuminen Venäjä |0,9 % |2,7 % |      |-2,8 % |5,0 %  |   |4,1 %
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Toimitilat ja  |4,0 % |5,1 % |      |4,7 %  |3,5 %  |   |3,7 %
|
|infra      |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Oikaisuerät   |-27,0 |-10,4 |      |-27,0  |-10,4  |   |-10,4
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Tulos ennen   |-17,0 |-0,7  |yli tuhat % |-7,5  |20,9  |   |27,0
|
|veroja     |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Katsauskauden  |-15,9 |-0,8  |yli tuhat % |-8,7  |15,5  |   |20,0
|
|tulos***    |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Osakekohtainen |-0,13 |-0,01 |yli tuhat % |-0,07  |0,12  |   |0,16
|
|tulos, e    |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Sijoitetun   |3,6 % |5,1 % |      |3,6 %  |5,1 %  |   |5,3 %
|
|pääoman tuotto |    |    |      |    |    |   |
|
|(viim. 12 kk), %|    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Korollinen   |509,1 |529,2 |-4 %    |509,1  |529,2  |-4 % |460,8
|
|nettovelka   |    |    |      |    |    |   |
|
|kauden lopussa |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Omavaraisuusaste|33,8  |35,5  |      |33,8 %  |35,5 %  |   |35,5 %
|
|kauden lopussa, |%    |%    |      |    |    |   |
|
|%        |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+
|Tilauskanta   |2 640,7|2 314,6|14 %     |2 640,7 |2 314,6 |14 %  |2
172,9 |
|kauden lopussa |    |    |      |    |    |   |
|
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+-------
-+

***Emoyhtiön omistajille

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 200
asuntoa (10/15: yli 100), CEE-maissa noin 100 asuntoa (10/15: noin 80) ja
Venäjällä yli 300 asuntoa (10/15: noin 200).

10.10. JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä
ylitti 5 prosentin rajan.

18.10. JPMorgan Chase & Co.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistus YIT:stä
alitti 5 prosentin rajan.

25.10. YIT allekirjoitti uuden 200 miljoonan euron syndikoidun vakuudettoman
valmiusluottosopimuksen ydinpankkiensa kanssa korvatakseen vuonna 2018
erääntyvän syndikoidun valmiusluoton. Uusi komittoitu valmiusluotto erääntyy
tammikuussa 2020 ja siinä on samat kaksi kovenanttia: omavaraisuusaste (IFRS)
tulee olla vähintään 25,0 % ja velkaantumisaste (IFRS) tulee olla alle 150,0 %.
Valmiusluotto on tarkoitettu reserviksi konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja
uuden fasiliteetin katsotaan olevan kooltaan riittävä tähän tarkoitukseen.

Näkymät vuodelle 2016

Tulosohjeistus ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–10 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015: 76,0
miljoonaa euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia,
arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2016 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin
tekijöihin: Syyskuun lopussa YIT:n tilauskannasta oli myyty 56 %. Myytyjen ja
esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli 60 % vuoden
viimeisen neljänneksen liikevaihdosta. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu
arvioon viimeisen vuosineljänneksen uudesta myynnistä sekä
pääomanvapautustoimista.

Toimitilat ja infra -toimialan tuloksentekokyvyn odotetaan olevan vuoden
toisella puoliskolla ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Venäjällä vallitsevan
vaativan markkinaympäristön odotetaan pitävän Asuminen Venäjä -toimialan
kannattavuuden vaatimattomalla tasolla. Vuoden 2015 tapaan Asuminen Suomi ja CEE
-toimialalla sijoittajakohteiden osuuden liikevaihdosta arvioidaan pysyvän
korkeana, mikä vaikuttaa toimialan oikaistuun liikevoittomarginaaliin
negatiivisesti. Syksyllä 2013 aloitetun pääomanvapautusohjelman toteutusta
jatketaan aktiivisesti vuonna 2016, ja pääomanvapautustoimien odotetaan
vaikuttavan edelleen negatiivisesti oikaistuun liikevoittomarginaaliin.

Markkinanäkymät

Suomi

Suomessa makrotalouden heikkouden arvioidaan vaikuttavan edelleen asunto- ja
toimitilamarkkinoihin vuonna 2016.

Asuntojen kuluttajakysynnän odotetaan piristyvän hieman ja kysynnän arvioidaan
kohdistuvan erityisesti pieniin, kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa.
Asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta
sijainnin merkityksen korostuvan entisestään. Asuntojen hintakehityksen
eriytymisen arvioidaan jatkuvan erityisesti kasvukeskusten ja muun Suomen
välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Suomessa toimitilojen vuokralaiskysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana.
Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla
kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin
kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena
toimitilarakentamisessa. Uusiin infrahankkeisiin kohdistuvan poliittisen tuen
arvioidaan piristävän inframarkkinaa. Rakentamisen korkea aktiviteetti on
johtanut resurssipulaan.

Venäjä

Venäjällä taloustilanteen ei odoteta enää heikentyvän, mutta näkyvyys on heikko
ja epävarman taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti myös
asuntomarkkinoihin. Rakentamisen kustannusten nousun arvioidaan hidastuvan.
Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina nimellisesti. Kysynnän odotetaan
kohdistuvan erityisesti pieniin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin.

CEE-maat

CEE-maissa positiivisen talouskehityksen odotetaan tukevan kysyntää asunto- ja
toimitilamarkkinoilla. Asuntojen hintojen arvioidaan nousevan Tšekissä,
Slovakiassa ja Liettuassa ja pysyvän vakaana Puolassa, Virossa ja Latviassa.
Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman.

Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä ja korkotason matalana.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina
27.10.2016 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n
pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen
analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi
seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla
osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen
aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00
mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.
Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 9 817 10495.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää
englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää
kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070,
hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja,
toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda
enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti
asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien
toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii
kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa
Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015
liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300
henkilöä.Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi