Till ny CFO för koncernen Elos Medtech har Christian Bergaust, Göteborg,
utsetts.

Christian Bergaust, född 1962, kommer närmast från Bristol Myers Squibb,
Tyskland, där har han arbetat som Finance Director. Christian har lång
internationell erfarenhet från olika finanspositioner inom läkemedelsbranschen
och fordonsindustrin.

Han tillträder tjänsten som CFO för Elos Medtech den 1 november 2016.

Lidköping, 2016-10-28

Elos Medtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
oktober 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com