Alma Media Oyj        Osavuosikatsaus              28.10.2016 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2016:

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT ODOTETUSTI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2016:

 ·  Liikevaihto 80,9 (68,0) milj. euroa, kasvua 18,9 %.
 ·  Oikaistu liikevoitto 9,1 (7,6) milj. euroa, 11,2 % (11,1 %) liikevaihdosta,
kasvua 20,1 %.
 ·  Liikevoitto 8,9 (6,0) milj. euroa eli 11,0 % (8,8 %) liikevaihdosta, kasvua
48,1 %.
 ·  Osakekohtainen tulos 0,07 (0,04) euroa.
 ·  Alma Markets: Vahva kasvu ulkomailla ja kotimaassa jatkui.
 ·  Alma Talent: Kannattavuus pysyi ennakoidusti vertailukauden tasolla.
 ·  Alma News & Life: Verkkomainonta kasvoi erityisesti ohjelmallisen ostamisen
kasvun myötä.
 ·  Alma Regions: Kannattavuus heikkeni vertailukaudesta.

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2016:

 ·  Liikevaihto 259,6 (212,9) milj. euroa, kasvua 21,9 %.
 ·  Oikaistu liikevoitto 24,5 (16,3) milj. euroa, 9,4 % (7,6 %) liikevaihdosta,
kasvua 50,6 %.
 ·  Liikevoitto 20,5 (16,8) milj. euroa eli 7,9 % (7,9 %) liikevaihdosta,
kasvua 22,2 %.
 ·  Osakekohtainen tulos 0,15 (0,13) euroa.
 ·  Velkaantumisaste kauden lopussa oli 51,0 % ja omavaraisuusaste 44,1 %.

AVAINLUVUT        2016 2015 Muutos 2016  2015  Muutos 2015
milj. euroa       7—9  7—9  %    1—9  1—9  %    1—12
Liikevaihto       80,9 68,0 18,9  259,6 212,9 21,9  291,5
Sisältöliikevaihto    30,1 25,3 18,8  95,1  75,4  26,0  104,1
     Sisältömyynti,    26,4 23,8 10,9  84,3  70,8  19,1  97,0
painettu
     Sisältömyynti,    3,7  1,6  139,4  10,8  4,7  128,5  7,1
verkko
Mainosmyynnin      38,8 33,4 15,9  125,1 107,3 16,5  148,2
liikevaihto
     Mainosmyynti,     14,8 14,0 5,5   50,6  48,6  4,3   66,2
painettu
     Mainosmyynti,     24,0 19,4 23,7  74,6  58,8  26,9  82,0
verkko
Palveluliikevaihto    12,1 9,3  30,2  39,5  30,2  30,8  39,2
Oikaistut kokonaiskulut 72,0 60,6 18,8  235,6 197,0 19,6  268,7
Oikaistu käyttökate   13,6 11,0 23,8  38,0  26,6  42,9  37,4
Käyttökate        13,4 10,8 23,7  33,9  28,4  19,3  34,5
Oikaistu liikevoitto   9,1  7,6  20,1  24,5  16,3  50,6  23,4
% liikevaihdosta     11,2 11,1     9,4  7,6      8,0
Liikevoitto (-tappio)  8,9  6,0  48,1  20,5  16,8  22,2  17,7
% liikevaihdosta     11,0 8,8      7,9  7,9      6,1
Tilikauden tulos     6,5  3,7  77,9  15,0  11,8  27,1  12,1
Tulos/osake, EUR     0,07 0,04 62,9  0,15  0,13  9,2   0,13
(laimentamaton ja
laimennettu)

Verkkoliiketoiminnan   32,3 24,5 31,7  97,7  74,8  30,6  104,2
liikevaihto
Verkkoliiketoiminta, %  40,0 36,1     37,6  35,1      35,7
liikevaihdosta

Näkymät vuodelle 2016

Alma Media muutti 14.9.2016 antamassaan tiedotteessa näkymiä vuodelle 2016.
Yhtiö ennakoi vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan
selvästi vuoden 2015 tasosta. Näkymät vuodelle 2016 ovat 14.9.2016 julkistetun
tiedotteen mukaisesti:

Suomen kansantalouden arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vain vähän
vuonna 2016. Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten
Tšekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan, mutta vähemmän kuin
vuonna 2015.

Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään.
Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2016; mainonta verkossa kasvaa, ja
painetun median mainonta laskee.

Loppuvuodesta 2015 toteutunut Talentum-yrityskauppa kasvattaa Alma Median
liikevaihtoa ja liikevoittoa vuonna 2016. Alma Media arvioi vuoden 2016
liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2015 tasosta.
Vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 23,4 milj.
euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.
Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 19 prosenttia 80,9 milj. euroon.
Parantuneen operatiivisen tuloksen taustalla oli edellisten vuosineljännesten
tapaan Alma Marketsin ja Alma News & Lifen vahva kasvu. Oikaistu liikevoitto
kasvoi 20 prosenttia 9,1 milj. euroon.

Alman Keski-Euroopan toimintamaissa suotuisana jatkunut talouskasvu tuki Alma
Marketsin rekrytointiliiketoiminnan hyvää kehitystä. Lisäksi segmentin
liikevaihto kasvoi Suomessa asumisen, autoilun ja rekrytoinnin palveluissa. Alma
Marketsin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja liikevoitto
parani 28 prosenttia.

Alma Talentin kannattavuus pysyi ennakoidusti vertailukauden tasolla.
Liikevaihdon kehityksessä näkyi Talentumista hankittujen liiketoimintojen
kausiluonteisuus. Uuden liiketoimintakokonaisuuden rakentaminen eteni
suunnitellusti ja integraation kustannushyödyt olivat odotusten mukaisia.
Syyskuussa Alma Talentin monipuolinen mediaperhe sai uuden jäsenen, kun ostimme
Uuden Suomen liiketoiminnot.

Verkkomainonnan vahvana jatkuva kasvu ja digitaalisen mainonnan ostotavan muutos
ohjelmalliseksi heijastuvat selkeästi Alma News & Lifen kehityksessä. Segmentin
digimainonnan myynti kasvoi lähes 40 prosenttia. Yksikön oikaistu liikevoitto
kolminkertaistui vertailukaudesta 1,8 miljoonaan euroon.

Alma Regionsin kulunut vuosineljännes oli vaikea sekä sisältö- että
mainosmyynnille, minkä seurauksena segmentin liikevaihto laski ja kannattavuus
heikkeni vertailukaudesta. Toimenpiteet, joilla asiakkaiden siirtymistä
digitaalisuuteen edistetään, jatkuvat.

Digitaalisesta liiketoiminnasta tulee jo 40 prosenttia konsernin liikevaihdosta
ja kaksi kolmasosaa liikevoitosta. Muutos analogisesta digitaaliseen on ollut
tänä vuonna edelleen kiihtyvää asiakastarpeiden ja asiakkaan käyttökokemuksen
ohjatessa kehitystä. Raportointijaksolla esimerkkeinä Alman digikehityksestä
ovat muun muassa kokonaisvaltainen digimainonnan jakelujärjestelmän uudistaminen
ja keskeinen roolimme suomalaisten  mediayhtiöiden digitaalisen mainonnan
(Automated Guaranteed) markkinapaikan perustamisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelma uudistaa postilakia sisältää
kaupallisen median näkökulmasta monia ongelmakohtia. Uudistus ei aja yksittäisen
kuluttajan, loppuasiakkaan etua. Esitys on näkemyksemme mukaan myös EU:n
postidirektiivin vastainen. Postin siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun
vaikuttaisi kielteisesti tilattavien aikakauslehtien, valtakunnallisten ja
alueellisten sanomalehtien ja paikallislehtien jakeluun. Päivittäisen
postinjakelun voidaan katsoa kuuluvan kansalaisen peruspalveluun ja palvelutason
heikentäminen vaikuttaisi kansalaisen perustuslailliseen oikeuteen vapaasta
tiedonsaannista. Alma Median näkemyksen mukaan velvoitteen mukainen jakelu on
kyettävä tuottamaan nykyistä tehokkaammin muun muassa yhdistämällä
jakeluverkkoja ja hankkimalla jakeluja ostopalveluina.

Suomalaiset yritykset tarvitsevat maailmanluokan markkinointiosaamista
pärjätäkseen kilpailluilla ja yhä kansainvälisemmillä markkinoilla. Markkinointi
on yksi kasvun moottoreista. Alma on yhdessä monen muun alan toimijan kanssa
jakanut tietoa markkinoinnin vaikuttavuudesta ja sen tärkeydestä taloudellisen
menestyksen saavuttamisessa. Syyskuussa julkaistu Mainosbarometri ennakoi
markkinointi-investointien kasvua monen mollivoittoisen vuoden jälkeen. On
mielenkiintoista nähdä löytyykö yrityksiltä rohkeutta muuttaa aikomukset
todellisiksi teoiksi – markkinointipanosten kasvattaminen olisi yksi keskeinen
keino parantaa suomalaisten yritysten ja Suomen kilpailukykyä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle
pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C,
Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja
rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa.
Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla
osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen
kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 28.10.2016 klo 13.00. Voit
osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358(0)9 6937 9543
(osallistumiskoodi: 2070711) tai seurata sitä osoitteessa
www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2017 seuraavasti:

- Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2016 perjantaina 10.2. noin klo 9.00

- Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2017 perjantaina 28.4. noin klo 9.00.

- Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017 perjantaina 21.7. noin klo 9.00.

- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017 perjantaina 27.10. noin klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä
mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä,
Affärsvärlden, Uusi Suomi, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma
Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia
hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä
mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin,
Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 500
ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma
Median vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake
noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.