Koncernen Elos Medtech AB (publ) flyttar huvudkontoret från Lidköping till
Göteborg den 1 november 2016.

Flytten av huvudkontoret till Göteborg är ett led i att koncentrera och samla
fler av våra centrala resurser till en lokalisering.

Göteborg är ett centrum inom medicinteknik där vi successivt har byggt upp en
säljorganisation under det senaste året. Nu samlar vi även den centrala
ekonomifunktionen till Göteborg. Ett antal personer inom försäljning och marknad
har sedan tidigare varit lokaliserade i Göteborg.

Ny adress är:

Elos Medtech AB
Nellickevägen 22

412 63 Göteborg


Lidköping, 2016-11-01

Elos Medtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
november 2016 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com