BioMar køber sydamerikansk producent af rejefoder

Aarhus C, DENMARK


BioMar har i dag indgået aftale om køb af 70% af den ecuadorianske rejefoderproducent Alimentsa for ca. 800 millioner kroner. Herved træder BioMar for alvor ind i det globale marked for rejefoderproduktion og et nyt vækstområde etableres.   

Alimentsa er grundlagt i 1986 og har hovedsæde i Ecuadors største by Guayaquil. Virksomheden beskæftiger 145 medarbejdere og har en produktionskapacitet på ca. 110.000 ton rejefoder. Omsætningen udgjorde i 2016 ca. 500 mio. kr., hvilket placerer virksomheden som den 4. største rejefoderproducent i Ecuador.  

Den samlede virksomhed er værdisat til USD 170 mio. på gældfri basis (Enterprise Value for 100% af virksomheden). Med købet overtager BioMar 70% af virksomheden for USD 119 mio. og de nuværende ejere fortsætter som minoritetsaktionærer.  

Aftalen er indgået med forbehold for de relevante myndigheders godkendelse og overtagelsen forventes at få effekt fra efteråret 2017. Fra dette tidspunkt vil virksomheden indgå som fuldt konsolideret i Schouw & Co. koncernens regnskab med afsættelse af 30% minoritetsinteresse. I forbindelse med overtagelsen vil der blive udarbejdet en købesumsfordeling, hvor forskellen mellem købesum og bogført egenkapital fordeles på aktiver og passiver, hvilket medfører øgede afskrivninger, som vil belaste EBIT.   

Som følge af det sene overtagelsestidspunkt vil købet kun i begrænset omfang påvirke Schouw & Co. koncernens omsætning og EBIT i indeværende år. I 2018 forventes det, at købet vil bidrage med en omsætning på over 500 mio. kr. og et EBIT på over 110 mio. kr. opgjort før afskrivninger som følge af købesumsfordelingen.  

For yderligere information henvises til pressemeddelelse udsendt dags dato.  

Aktieselskabet Schouw & Co.  

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22  


Attachments
2017-06-02 Press Release Ecuador DAN.pdf 2017-06-02 Investor Presenation Ecuador.pdf 2017-06-02 FBM 08-2017 BioMar Alimentsa DAN.pdf