Source: PKC Group Oyj

PKC Group puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

PKC Group Oyj       Puolivuosikatsaus   11.8.2017   klo 8.15

 

PKC Group puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

 

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti:

  • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 12,4 % vertailukaudesta ollen 486,7 milj. euroa (433,1 milj. euroa).
  • Vertailukelpoinen EBITDA jatkuvista toiminnoista kasvoi 10,4 % vertailukaudesta (1-6/2016) ollen 36,7 milj. euroa (33,3 milj. euroa) eli 7,5 % (7,7 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -45,7 milj. euroa (-18,9 milj. euroa) jatkuvista toiminnoista.
  • PKC:n osakkeista ja optio-oikeuksista tehdyn julkisen ostotarjouksen seurauksena MSSL Estonia WH OÜ, joka on Motherson Sumi Systems Limitedin (“MSSL”) välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, on saanut omistukseensa yli 90 % prosenttia PKC:n osakkeista. MSSL Estonia WH OÜ on aloittanut lunastusmenettelyn PKC: n vähemmistöosakkeiden osalta.

PKC Group näkymät vuodelle 2017

MSSL Estonia WH OÜ:n kaikista PKC Group Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän julkisen ostotarjouksen toteutumisen seurauksena PKC Group ei enää julkaise näkymiä tai ohjausta.

   

Avainluvut
(jatkuvista toiminnoista)
1-6/17 1-6/16 Muutos % 1-12/16
1 000 euroa
(ellei muuta mainittu)
       
Liikevaihto 486 689 433 090 +12,4 845 672
EBITDA* 36 699 33 253 +10,4 64 357
% liikevaihdosta 7,5 7,7   7,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -10 060 -   -5 353
Liikevoitto 9 987 17 634 -43,4 26 537
% liikevaihdosta 2,1 4,1   3,1
Tulos/osake (EPS), euroa 0,06 0,31 -80,6 0,43
         
Liikevaihto markkina-alueittain        
Eurooppa 169 897 159 475 +6,5 301 571
Pohjois-Amerikka 249 935 233 326 +7,1 458 942
Etelä-Amerikka 26 225 16 168 +62,2 36 591
APAC 40 633 24 120 +68,5 48 568
         
Liiketoiminnan rahavirta -45 737 -18 883   35 464
Käyttöpääoma 146 659 122 345   89 880
Nettovelat 100 998 91 202   46 591
Gearing, % 66,7 62,7   30,2
Omavaraisuusaste, % 29,0 27,3   27,4
Henkilöstö keskimäärin 21 994 21 545 +2,1 21 920
* ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  
           

 Keskeiset strategiset tapahtumat 2017

PKC Group julkisti 27.1.2017 myyvänsä PKC Electronics Oy:n koko osakekannan Enics’ille, joka on suurimpia teollisuuselektroniikkaan keskittyneitä elektroniikan sopimusvalmistajia (EMS) maailmassa. Kaupan toteutumiselle asetetut ehdot ovat täyttyneet ja kauppa toteutui ja omistusoikeus ja määräysvalta siirtyivät 28.2.2017.

 PKC Group ilmoitti 9.2.2017 neuvottelevansa parhaillaan yhteisyrityksen perustamisesta kiinalaisen johdinsarjavalmistajan kanssa. Osapuolet ovat sen jälkeen saaneet neuvottelut päätökseen ja allekirjoittaneet yhteisyrityssopimuksen Q2 aikana.

PKC Group on allekirjoittanut ja toteuttanut sopimuksen New Yorkin osavaltiossa (USA) sijaitsevan kiskokalustojen sähkönjakelujärjestelmäyhtiön, Fortitude Industries Inc.’n, ostamisesta, josta ilmoitettiin 31.3.2017.

 

PKC Group Oyj

Hallitus

 

Matti Hyytiäinen

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, 0400 710 968  

 

Liite

 

PKC Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

 

Jakelu

 

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

 

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuuri-komponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2016 oli 846 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Attachments: