Source: SATO Oyj

SATO mukana Helsinki High-rise -kilpailussa jatkoon päässeessä konsortiossa

SATO Oyj, Lehdistötiedote, 5.10.2017 klo 13.00

Keski-Pasilan suunnittelukilpailu erinomainen tapa kehittää kaupunkiympäristöä

SATOn, Skanskan ja ALA Arkkitehtien yhteinen ehdotus on valittu jatkoon Helsinki High-rise -arkkitehtuurikilpailussa. Laatua korostavan kilpailun tavoitteena on löytää suunnitelma ja toteuttaja Keski-Pasilan tornitaloalueelle. SATO näkee Keski-Pasilan kehityksen merkittävänä keinona vastata kaupungistumisen haasteisiin Helsingissä monipuolisen kaupunkikehityksen ja erilaisten asumisratkaisuiden avulla.

- Kilpailullaan Helsingin kaupunki on antanut meille ainutlaatuisen mahdollisuuden ideoida elinvoimaista kaupunkiympäristöä yhdelle sen keskeisimmistä rakentamattomista alueista, kertoo liiketoimintajohtaja Antti Aarnio SATOsta. -  Kaavakehitystyö kaupunkien kanssa on meille tuttua ja on tietenkin ilo suunnitella kokonaan uutta asuinaluetta yhdessä osaavien yhteistyökumppanien kanssa. Kilpailun toiseen vaiheeseen valmistautuessamme tutkimme vielä huolellisesti esimerkiksi rakentamisen kustannuksia ja tarkastelemme, miten ne vaikuttavat asiakkaittemme kannalta olennaisimpaan eli kotien vuokratasoon.

Vuoden alussa käynnistynyt Suomen valtion ja Helsingin kaupungin järjestämä Helsinki High-rise -arkkitehtuurikilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kymmenen ehdotusta. Tavoitteena oli luonnostella korkeatasoinen suunnitelma koko Keski-Pasilan tornitaloalueelle asemakaavoituksen pohjaksi. Toisessa vaiheessa neljä kilpailijaa valmistelevat tarkemman suunnitelman vähintään 40 000 - 65 000 kerrosneliömetrille alueen länsiosaan.Lue lisää Helsinki High-rise -kilpailusta: http://helsinkihighrise.fi/

Lisätietoja:

SATO Oyj
Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, p. 0201 34 4200 ja 040 164 70 52

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli uuden laskentakäytännön mukaisesti 263,0 miljoonaa euroa*, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.

*Liikevaihtoluku on muutettu vastaamaan uutta laskentakäytäntöä.