Source: PKC Group Oyj

Omistusoikeus PKC Group Oyj:n vähemmistöosakkeisiin siirtynyt MSSL Estonia WH OÜ:lle ja PKC Group Oyj:n osakkeet poistetaan pörssilistalta

PKC Group Oyj       Pörssitiedote   6.10.2017   klo 11.40   

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

Omistusoikeus PKC Group Oyj:n vähemmistöosakkeisiin siirtynyt MSSL Estonia WH OÜ:lle ja PKC Group Oyj:n osakkeet poistetaan pörssilistalta

 

PKC Group Oyj (”PKC”) on saanut tiedon, että MSSL Estonia WH OÜ (”MSSL Estonia”), joka on Motherson Sumi Systems Limitedin välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, on tänään 6.10.2017 asettanut vakuuden PKC:n vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn liittyen ja siten saanut PKC:n vähemmistöosakkeet omistukseensa osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen jälkeen vähemmistöosakkeet siirretään MSSL Estonialle ja vähemmistöosakkeenomistajien arvo-osuustileille kirjataan oikeus lunastushintaan. Välimiesoikeuden lopullinen välitystuomio, jossa lunastushinta määrätään, annetaan myöhemmin, arviolta syksyn 2017 aikana.

 

PKC oli 16.8.2017 julkistetun tiedotteensa mukaisesti jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:n listauskomitealle julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi PKC:n osakkeella sekä osakkeen poistamiseksi pörssilistalta sen jälkeen, kun MSSL Estonia on saanut omistusoikeuden kaikkiin PKC:n osakkeisiin. Nasdaq Helsinki Oy:n listauskomitea on hyväksynyt hakemuksen, ja listauskomitean päätöksen mukaisesti PKC:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena pörssilistalla viimeisen kerran 6.10.2017.

 

 

PKC Group Oyj

 

Hallitus

 

Matti Hyytiäinen

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

Sanna Raatikainen, lakiasiainjohtaja, PKC Group Oyj, Puh. +358 40 7072 709, sanna.raatikainen@pkcgroup.com

 

Jakelu

 

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

 

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuuri-komponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2016 oli 846 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

 

TÄRKEÄ TIEDOTUS

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. KUKAAN YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA OLEVA OSAKKEENOMISTAJA TAI OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJA EIKÄ KUKAAN KYSEISEN OSAKKEENOMISTAJAN TAI OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJAN LUKUUN TAI PUOLESTA TOIMIVA HENKILÖ OLE OIKEUTETTU HYVÄKSYMÄÄN OSTOTARJOUSTA.

 

PKC:N ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN, "YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI") MUKAISESTI EIKÄ MINKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION TAI MUUN LAINKÄYTTÖALUEEN LAIN MUKAISESTI. PKC:N OSAKKEITA EI SAA TARJOTA EIKÄ MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKIIN PERUSTUVAN POIKKEUKSEN MUKAISESTI, TAI JOS TRANSAKTIO EI VAADI ARVOPAPERILAIN MUKAISTA REKISTERÖITYMISTÄ.