Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
6.10.2017 klo 15.30

Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan vuosittain valittavan nimitystoimikunnan tulee valmistella hallituksen jäseniä ja näiden palkkioita koskevat esitykset varsinaista yhtiökokousta varten. Nimitystoimikunta koostuu osakkeiden lukumäärän mukaan laskettuna viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikunnan työhön osallistuu myös hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 30.8.2018 saakka:

- kanslianeuvos Håkan Mattlin, Stiftelsen Tre Smeder -säätiön nimeämänä
- toimitusjohtaja Carl Pettersson, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä
- kauppaneuvos Magnus Bargum, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n nimeämänä
- hallituksen puheenjohtaja Lars Hammarén, Oy Hammarén & Co Ab:n nimeämänä
- kauppaneuvos Peter Boström, Åbo Akademin säätiön nimeämänä
- Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Håkan Mattlin.

Nimitystoimikunta antaa tammikuun 2018 loppuun mennessä ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista käsiteltäväksi vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta työskentelee yhtiökokouksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestys on julkaistu osoitteessa www.aktia.com kohdassa Johto ja hallinto.

 

Aktia Pankki Oyj

 

Lisätietoja:

Håkan Mattlin, puh. 0500 459059
Konsernijuristi Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

 

Aktia tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja ja palveluja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 45 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet (AKTAV, AKTRV) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.