Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
6.10.2017 kl. 15.30
         

Enligt Aktia Bank Abp:s bolagsordning ska förslag till styrelseledamöter och deras arvoden till ordinarie bolagsstämma beredas av en nomineringskommitté som tillsätts årligen. Nomineringskommittén består av representanter för de fem största aktieägarna sett till antal aktier. Därtill deltar styrelsens ordförande i nomineringskommitténs arbete.

Nomineringskommitténs sammansättning fram till 30.8.2018:

- kanslirådet Håkan Mattlin, utsedd av Stiftelsen Tre Smeder
- verkställande direktör Carl Pettersson, utsedd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
- kommerserådet Magnus Bargum, utsedd av Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
- styrelseordförande Lars Hammarén, utsedd av Oy Hammarén & Co Ab
- kommerserådet Peter Boström, utsedd av Stiftelsen för Åbo Akademi samt
- Aktia Bank Abp:s styrelseordförande Dag Wallgren.

Håkan Mattlin har utsetts till nomineringskommitténs ordförande.

Inför ordinarie bolagsstämma 2018 meddelar nomineringskommittén sitt förslag till styrelseledamöter och arvoden före utgången av januari månad 2018.

Nomineringskommittén arbetar enligt en av bolagsstämman fastställd arbetsordning som publicerats på www.aktia.com under ledning och förvaltning.

 

Aktia Bank Abp

 

Mera information:
Håkan Mattlin, tfn 0500 459059
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på ca 45 kontor samt via webben och per telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.