Source: Nasdaq Vilnius

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

Vilnius, Lietuva, 2017-10-06 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2017 m. spalio 16 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Obligacijos
ISIN kodas LT0000670028
Emisijos dydis iki papildymo 30 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 2 501
Apmokėjimo data 2017-10-18
Išpirkimo data 2024-08-23
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) 0,7 proc.
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2018-08-23;
2019-08-23;
2020-08-23;
2021-08-23;
2022-08-23;
2023-08-23;
2024-08-23.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB07024B
(id = 2458508)
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB07024B
(id = 2458506)

 

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com