Source: Westpay AB

WEST: Nya volymbeställningar på betalterminaler, ordervärde 3 Mkr

Som en del i pågående affärssamarbeten har West International erhållit nya volymbeställningar på betalterminaler från några av sina större kunder, däribland OpenSolution, Datorama och Nets. Det sammanlagda ordervärdet uppgår initialt till ca 3 Mkr och leveranserna sker under det fjärde kvartalet 2017 och det första kvartalet 2018.


Wests lösning för kortbetalningar är sedan tidigare certifierad av branschorganisationen PCI samt ledande kortvarumärken som exempelvis MasterCard, Visa, American Express och Union Pay, samt de nationella betalkorten BankAxept i Norge och Dankort i Danmark.

Etableringen av en betalväxel i kombination med Wests betalapplikationer innebär att bolaget har en mer komplett lösning för kortbetalningar. Det stärker West erbjudande på samtliga marknader, minskar beroendet av externa partners samt ger nya möjligheter att vidareutveckla affärsmodellen med t.ex. transaktionsbaserade intäkter.


För ytterligare information kontakta:

Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 80 00.

Denna information är sådan information som West International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 kl. 13:30 CET.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/bee7d81c-b1d1-4074-95b7-00ceab84449a

Attachments: