Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur.

Investoroplysningerne er tilrettet som følge af opdaterede risikorammer for afdelingen Formuepleje Epikur KL, som oplyst i fondsbørsmeddelelse af den 30. november 2017.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.


Med venlig hilsen
Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S