Ņemot vērā Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, AS “Latvijas kuģniecība” (turpmāk – LK vai Sabiedrība) sniedz papildu informāciju par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi:

  1. Saistītā puse - - Vitol Netherlands B.V., reģistrācijas numurs: 24296371, reģistrācijas valsts – Nīderlande.
  2. Vitol Netherlands B.V. ir LK akcionārs, kuram pieder 97% balsstiesīgo akciju un tāpēc tam ir izšķiroša ietekme Sabiedrībā.
  3. LK ir izsniegusi īstermiņa aizdevumu Vitol Netherlands B.V. 284 miljonu EUR apmērā ar atmaksas termiņu 2018.gada 30.septembrī, gada procentu likmi 0.5% un iespēju aizdevumu daļēji pārtraukt ātrāk, lai segtu daļu no Sabiedrības koncerna parādsaistībām.
  4. 2017.gada 8.decembrī LK veiksmīgi pabeidza pamatkapitāla palielināšanas procesu. Pamatkapitāla palielināšanas mērķis bija ar iegūtajiem finanšu līdzekļiem segtu daļu no Sabiedrības koncerna parādsaistībām un nostiprinātu Sabiedrības konkurētspēju.  Ņemot vērā, ka pamatkapitāla palielināšana ir sarežģīts un laikietilpīgs process, tas ir veikts savlaicīgi. Tuvākie Sabiedrības flotē ietilpstošo kuģu finansēšanai izmantoto aizdevumu pamatsummas maksājumi būs veicami 2018.gada jūnijā un jūlijā, kopumā par 28 miljoniem ASV dolāru. Turklāt, ņemot vērā kuģošanas tirgus specifiku un investīciju apmērus, kas nepieciešams kuģu iegādei, lēmumu pieņemšana, lai nostiprinātu Sabiedrības konkurētspēju prasīs ilgāku laiku. Aizdevuma izsniegšana pozitīvi ietekmēs LK komercdarbības un finansiālās darbības rezultātus.
  5. LK akcionāri, kuri attiecībā uz šo darījumu nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, iegūs no procentiem, kas tiks maksāti par aizdevumu, jo komercbanku piedāvājumi īstermiņa finanšu resursu izvietošanai ir ar 0% likmi vai atsevišķos gadījumos pat ar negatīvu procentu likmi.
  6. Pozitīvs LK Revīzijas komitejas viedoklis saņemts par darījumu.

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"

Tālrunis: +371- 25959447

E-pasts: EDobulane@golin.com

Mājas lapa: www.lk.lv/lv/