Arcoma har nått produktgodkännande för Arcoma Precision i Indonesien. Produktgodkännandet innebär att bolaget förväntar sig att Arcoma Precision inom ett år skall kunna säljas till offentliga sjukhus i Indonesien utan föregående upphandlingsprocess. I nuläget innebär produktgodkännandet att Arcoma Precision kan säljas genom offentliga upphandlingar eller till privata aktörer i landet.  

I dagsläget säljs det ca 30 system per år inom det övre segment som Arcoma Precision finns. Tillväxten i segmentet beräknas till ca 15% per år. Ambitionen är att Arcoma om ett år skall nå 10% marknadsandel i Indonesien. Detta motsvarar ca 5 MSEK i omsättning. 

"Hälsovårdssektorn i Indonesien befinner sig i en snabb tillväxtfas primärt driven av en ny nationell hälsoförsäkring lanserad 2014. Målsättningen är att hälsoförsäkringen skall täcka drygt 250 miljoner människor under 2019, vilket skulle göra den indonesiska hälsoförsäkringen till den största hälsovårdsförsäkringen i världen", säger Peter Reinli, Asienansvarig för Arcoma.  

Arcoma, med lång erfarenhet inom branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef, telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma, besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 09:55