Arcoma AB meddelar att styrelsen har utsett Jesper Söderqvist till ny verkställande direktör för Arcoma AB. Jesper Söderqvist har lång erfarenhet från ledande positioner varav de senaste 14 åren inom Life science - radiologi och strålterapi. Styrelsen i Arcoma ser Jespers bakgrund och erfarenhet som mycket attraktiv och lämpad för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och därigenom skapa ökade aktieägarvärden.

Jesper börjar sin anställning den 12 februari 2018 då han ersätter Mikael Högund som varit bolagets verkställande direktör sedan 1 juli 2016. Jesper kommer närmast från Elekta där han var Vice President Portfolio Management. Jesper var tidigare VD på Sectra ABs dotterbolag Sectra Mamea AB med ansvar för att utveckla verksamheten från start-up till en global aktör med försäljning i 24 länder år 2011. Jesper medverkade sedan i den lyckade försäljningen av Sectra Mamea AB till Philips. Jesper är civilingenjör och har en doktorsgrad i fysik båda från KTH.

Lars Kvarnhem, styrelseordförande i Arcoma AB kommenterar dagens offentliggörande: "Jag skulle vilja tacka Mikael Höglund för hans stora bidrag till bolaget vilka innefattar en stark produktportfölj och en nära relation till våra globala partners. Jag är fantastiskt glad över att vi kunnat attrahera Jesper att bli VD för Arcoma. Jesper har omfattande erfarenhet av att bygga framgångsrika verksamheter inom medicinteknik, specifikt inom radiologi och strålterapi, han har både en stark teknisk kompetens och omfattande internationell erfarenhet."

Jesper Söderqvist kommenterar utnämningen: "Jag ser verkligen fram emot att bli VD för Arcoma. Jag ser att bolaget har en mycket spännande framtid med stor tillväxtpotential i sin existerande produktportfölj, erkänd kompetent personal, direktförsäljning och starka globala partners".

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Kvarnhem, Telefon: +46 070 512 00 21, E-mail: lars.kvarnhem@priego.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank