Styrelsen i PolyPlank AB (publ) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med bolagets huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB vars ägare är PolyPlanks styrelseordförande Leif Jilkén.

Lånet syftar till att finansiera PolyPlanks rörelsekapital till och med december 2018 och omfattar 2,0 MSEK.

Huvudägare och styrelseordförande dr Leif Jilkén är fortsatt övertygad om den goda affären i att se spill som en resurs. Hållbara och tilltalande produkter gjorda av returplast är en viktig pusselbit i en hållbar svensk tillverkningsindustri.

"Vi är stolta över att vi har 25 års erfarenhet inom området och är nu redo att skala upp vår verksamhet. Jag vill ge vår VD de förutsättningar som behövs för att få långsiktig god lönsamhet i bolaget" säger Leif Jilkén.

"Avvecklingen av dotterbolaget Fröseke Panel AB har dragit ut på tiden och har fortsatt att belasta såväl koncernens resultat som likviditet. Leifs fortsatta tilltro till bolaget är en förutsättning för att vi ska lyckas. Lånet ger oss arbetsro och möjlighet att fokusera på försäljning" säger vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl 11:50 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50är bolagets Certified Adviser, hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998