PÖRSSITIEDOTE 7.3.2018 klo 15.00                                               


Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.3.2018 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Mikko Mursula, Erkko Ryynänen ja Jari Suominen. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Deloitte Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vattulainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2017 osinkona 5,70 euroa osakkeelta, yhteensä 28,5 miljoonaa euroa.  Osinko maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2018.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.3.2018 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Mursulan, jäseniksi Mikko Koivusalon sekä Erkko Ryynäsen ja varajäseneksi Jari Suomisen . Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Erkko Ryynäsen.


Lisätiedot:

Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, puh. 0400 366 148
Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 869 7613


Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä