Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Vuosikertomus toimintavuodelta 1.1 - 31.12.2017

Yhtiötiedote 23.3.2018

Ahola Transportin vuosikertomus toimintavuodelta 1.1 - 31.12.2017

Oyj Ahola Transport Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2017 on julkaistu yhtiön kotisivuilla sekä tämän yhtiötiedotteen liitteenä. 

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön konttorissa 23. maaliskuuta 2018 alkaen. 

Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille. 

Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja                                     Stefan Kaptens, Talousjohtaja 
Puh. +358 44 4494 000                                             Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja: 
Privanet Securities Oy 
Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark 
Puh. +358 50 67 540                                                  Puh. +358 50 67 541

Attachments: