Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Årsberättelse för verksamhetsåret 1.1 - 31.12.2017

Bolagsmeddelande 23.3.2018

Ahola Transports årsberättelse för verksamhetsåret 1.1 - 31.12.2017

Oyj Ahola Transport Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2017 finns nu publicerad på bolagets hemsida och finns även bifogad i detta bolagsmeddelande.

Kopior av årsberättelsen finns till påseende på bolagets kontor från och med idag 23 mars 2018. 

Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare. 

Mera information:
Hans Ahola, verkställande director                         Stefan Kaptens, CFO
Tel. +358 44 4494 000                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:
Privanet Securities Oy 
Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark 
Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

Attachments: