Source: Heeros Oyj

Heeros Oyj: Korjaus yhtiökokouskutsuun

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 27.3.2018 kello 7:30

Korjaus Yhtiökokouskutsuun.

Heeros Oyj:n 19.3.2018 julkaisemassa yhtiötiedotteessa oli virhe kohdassa 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja ensimmäisessa kappaleessa mainitussa päivämäärässä, jolloin osakkeenomistaja on oltava tilapäisesti merkitty osakasluetteloon.

 Kappale on alla oikeilla päivämäärillä ja liitteenä on kutsu kokonaisuudessaan.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 28.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsinki 27.3.2018

Heeros Oyj


Lisätietoja:

Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525

Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

 

Heeros Oyj, Talousjohtaja Paula Ranttila, puhelin: 040 578 7519

Sähköposti: paula.ranttila@heeros.com

 

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

Attachments: