København, April 10, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --


Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapport og udbytte
Årsrapporten for 2017 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar. Endvidere godkendtes forslag om udbetaling af nedenstående udbytter udtrykt i kr. pr. bevis:

Afdeling2017
Korte Obligationer0,30
Lange Obligationer2,10
Nordiske Aktier8,40
Europæiske Aktier0
Globale Aktier7,40
Mix4,20
Mix Offensiv9,90
Mix Defensiv0,90
Virksomhedsobligationer0,80
Europæisk Højrente ETIK1,30

Vedtægtsændringer
Forslag om ændring af vedtægterne jf. dagsordenen blev vedtaget, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

Valg til bestyrelsen
Per Hillebrandt Jensen og Carsten Krogholt Hansen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev Anne Mette Barfod valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Valg af revisorer
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg blev enstemmigt genvalgt som revisor.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø