Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 650 deltagere i Hermans, Tivoli Friheden, 8000 Aarhus C.

Beretning

Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2018 forventer at realisere en omsætning i størrelsesordenen 18,1 mia. kr. (mod 17,0 mia. kr. i 2017) og et EBITDA i intervallet 1.665-1.805 mio. kr. (mod 1.568 mio. kr. i 2017).

Godkendelse af årsrapport og overskudsdisponering

Årsrapporten for 2017 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbytte på 13 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Valg til bestyrelsen

Af bestyrelsens medlemmer var Jørn Ankær Thomsen og Niels Kristian Agner på valg. Endvidere ønskede Erling Eskildsen at udtræde af bestyrelsen. Niels Kristian Agner genopstillede ikke. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Jørn Ankær Thomsen genvalgt og Kenneth Skov Eskildsen nyvalgt til bestyrelsen, som herefter er sammensat af 6 medlemmer.

Valg af revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Eventuelt

Ingen emner behandlet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Jørgen Wisborg som næstformand.


Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil


Attachments
2018-04-12 FBM 05-2018 Referat af generalforsamling DAN