Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Hallituksen puheenjohtajan valinta 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:n hallituksen puheenjohtajan valinta 13.4.2018

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Yhtiön hallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Martti Vähäkangas.

Oyj Ahola Transport Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja                                                                 Stefan Kaptens, Talousjohtaja 
Puh. +358 44 4494 000                                                                         Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja: 
Privanet Securities Oy 
Karri Salmi                                                                                                Kimmo Lönnmark 
Puh. +358 50 67 540                                                                              Puh. +358 50 67 541

Attachments: