Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Styrelsens val av ordförande 13.4.2018

Oyj Ahola Transport Abp:s Styrelsens val av ordförande 13.4.2018

Styrelsens val av ordförande
Bolagets styrelse har till ordförande valt Martti Vähäkangas.

Oyj Ahola Transport Abp
Styrelsen

Mera information:
Hans Ahola, verkställande director                                                      Stefan Kaptens, CFO
Tel. +358 44 4494 000                                                                           Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:
Privanet Securities Oy 
Karri Salmi                                                                                                Kimmo Lönnmark 
Tel. +358 50 67 540                                                                                Tel. +358 50 67 541

Attachments: