Canon Medical Systems Europe (CMSE) har den 16:e april 2018 slutit ett återförsäljaravtal med Arcoma där de kommer att marknadsföra Arcomas nuvarande produkter under varumärket Aceso and Aceso+. Avtalet ger Arcoma betydligt starkare marknadsnärvaro på bolagets viktigaste marknad och möjlighet att delta i affärer där andra modaliteter som datortomograf och MR också ingår i kontrakten. Avtalet förväntas ha en betydande positiv effekt på Arcomas försäljning med start under andra halvåret 2018 och med full effekt ca 12 månader därefter.

René Degros, European Sales Director på CMSE säger "Vi eftersträvade att stärka och komplettera vår produktportfölj inom diagnostisk röntgen. Marknaden efterfrågar pålitliga och avancerade auto-positionerande lösningar. Med Aceso och Aceso+ får vi definitivt mycket bra, säkra och kliniskt välbeprövade produkter som hjälper våra kunder öka produktiviteten och förbättra patienters vård."

"Detta är utan tvekan en milstolpe i Arcomas utveckling. Vi är glada och stolta att Canon Medical Systems, ett av de globalt ledande bolagen inom medicinsk bilddiagnostik, valt våra produkter i sin satsning på det digitala röntgensegmentet i Europa. Genom Canon får vi en utökad geografisk närvaro i centrala och södra Europa. I norra Europa där vi redan har duktiga affärspartners som kommer att fortsätta sälja system med Arcomas varumärke är Canon en extra marknadskanal för större sjukhusprojekt som kräver flera modaliteter som Arcoma tidigare inte hade tillgång till" kommenterar Arcomas VD, Jesper Söderqvist avtalet.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Canon Medical Systems

Canon Medical Systems har en komplett portfölj av lösningar för medicinsk bildiagnostik som innefattar datortomografi, MR, ultraljud, diagnostisk och interventionell röngtenutrustning, avancerad mjukvara som möjliggör visualisering och analys av 2D, 3D och 4D bilder av anatomi och fysiologiska funktioner som marknadsförs globalt. Under slogan "Made For Life" (Made for Partnerships, Made for Patients, Made for You) så bidrar Canon Medical Systems positivt till att utveckla hälsovården med en bred portfölj av patientvänliga hälsovårdslösningar och tjänster. En fortsättning på en lång tradition av bidrag till att utveckla sjukvården. Canon Medical Systems bildades då Canon och Toshiba Medical Systems fusionerades.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist at arcoma.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 April 2018 klockan 07:30