AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo, ka 2018.gada 16.martā tās kreditors SIA „ZLTD” iesniedza tiesā pieteikumu par AS „Rīgas kuģu būvētava” maksātnespējas procesa ierosināšanu par savlaicīgu parāda saistību nepildīšanu.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde informē, ka tā ir panākusi vienošanos ar SIA „ZLTD” par AS „Rīgas kuģu būvētava” parāda saistību dzēšanu, un savukārt SIA „ZLTD” tiesas sēdes dienā 2018.gada 17.aprīlī iesniedza atsaukumu tiesā iesniegtajam pieteikumam par maksātnespējas procesa ierosināšanu.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

 

 

         Ainārs Tropiņš
         AS „Rīgas kuģu būvētava”
         Mob. tālr. 29406461