Pressmeddelande
18 april 2018, 19:45

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Årsredovisningen finns från och med idag den 18 april tillgänglig på bolagets hemsida, www.sdiptech.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.


Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 19:45.