Source: EAB Group Plc

Elite Varainhoidosta tuli Elite Alfred Berg

EAB Group Oyj, Lehdistötiedote 20.4.2018

Elite Varainhoidosta tuli Elite Alfred Berg

Elite Varainhoito Oyj on muuttanut nimensä EAB Group Oyj:ksi ja käyttää tästä lähtien julkisena markkinointinimenään nimeä Elite Alfred Berg. Muutoksen taustalla on elokuussa 2017 toteutettu kauppa, jossa Elite osti Alfred Bergin Suomen liiketoiminnot BNP Paribas Asset Managementiltä. Kaupan myötä maailman viidenneksi suurimmasta pankkikonsernista tuli Eliten vähemmistöosakas ja Elitestä BNP:n sijoitustuotteiden ainoa tarjoaja Suomessa.

Eliten ja Alfred Bergin toimintojen yhdistäminen on edennyt loppusuoralle, ja sen odotetaan tuovan merkittäviä synergiahyötyjä jo vuonna 2018. Osana integraatioprosessia konsernirakennetta yksinkertaistetaan ja nimeämiskäytäntöjä selkeytetään. Emoyhtiö EAB Group Oyj luopuu sijoitustoimintaluvastaan ja kaikki sijoituspalvelutoiminta siirretään tytäryhtiö EAB Varainhoito Oy:lle kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

"Alfred Berg -kauppa ja BNP:n tarjoama kansainvälinen verkosto antavat meille mahdollisuuden saavuttaa kasvussa ja kannattavuudessa uuden tason. Olemme jo hypänneet uuteen kokoluokkaan ja henkilöstömme on innolla mukana rakentamassa tulevaisuuden Elite Alfred Bergiä. Halusimme kunnioittaa yhtiöidemme pitkiä perinteitä ja säilyttää vanhat nimet markkinointinimessämme. Käytännön syistä päädyimme kuitenkin käyttämään emo- ja tytäryhtiöiden nimissä lyhennettä EAB", EAB Group Oyj:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo.

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus muuttui 18.4.2018 ELVHB:sta EABGB:ksi.

Lisätietoja:

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, Elite Alfred Berg
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

EAB Group Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. EAB Group Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB Group Oyj on EAB Group -konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB Group -konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.