AroCell tecknar globalt licensavtal med Roche som kommer att utveckla diagnostiskt test för förbättrad cancerdiagnos och behandling. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning.

AroCell AB (publ) (First North Stockholm; AROC) meddelar idag att bolaget ingått ett globalt icke-exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics (F. Hoffmann-La Roche Ltd). Roche kommer att utveckla ett test för att mäta koncentrationen av enzymet tymedinkinas 1 (TK 1) i serum anpassat till Roche Diagnostics helautomatiserade cobas®-system. Licensavtalet ger Roche globala försäljningsrättigheter för vilket AroCell erhåller royaltyintäkter från framtida försäljning. Avtalet är konfidentiellt mellan parterna varför inga detaljer om avtalets utformning offentliggörs.

Roche kommer att ansvara för klinisk validering och finansiering av testet före den globala lanseringen av den kapacitetsstarka cobas®-plattformen. Förutom licensavtalet avser parterna att inleda ett utvecklingssamarbete och diskussioner förs nu om detaljerna i samarbetet.

"Vi är mycket stolta över att Roche Diagnostics valt att samarbeta med oss för att vidareutveckla vår teknologi för att mäta koncentration av enzymet TK 1 i serum. Det här är en fantastisk framgång för AroCell som bolag men framför allt för TK 1 som biomarkör inom cancerdiagnostik och behandling", säger Staffan Eriksson, grundare och forskningschef på AroCell.

Avtalet stärker Roche Diagnostics i deras fortsatta vetenskapliga och tekniska utveckling och dess tillämpning inom onkologi samt på andra områden som fosterdiagnostik och infektionssjukdomar.

 

Om Thymidine Kinase 1 (TK 1)

Onkologer måste övervaka tumörtillväxten under cancerbehandlingen. AroCell har utvecklat ett test, TK 210(TM) ELISA för mätning av enzymet TK1, vilket är ett protein som blir förhöjt i blodet vid ökad cellomsättning (celltillväxt och -död) i patienten. En malign tumör har hög cellomsättning och enzymet TK1 läcker då ut i blodet. Ett test för mätning av TK1 har därför ett stort potentiellt kliniskt värde.

För ytterligare information om AroCell, vänligen kontakta:

Jan Stålemark, VD.

Telefon: 0706-926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 8.59.

Om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210(TM) ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.