Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2018. Omsætningen steg med 7%, mens EBITDA steg med 10%. Forventningen til EBITDA for helåret fastholdes i intervallet 1.665-1.805 mio. kr.

Hovedpunkter

  • Schouw & Co. fik et 1. kvartal med 7% omsætningsfremgang til 3.851 mio. kr.
  • EBITDA-resultat blev forøget med 10% til 314 mio. kr.
  • Fibertex Nonwovens’ køb af Duci i Brasilien gennemført i februar 2018
  • Schouw & Co. fastholder forventningen til årets omsætning og EBITDA

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

”For Schouw & Co. blev første kvartal i 2018 i store træk som forventet. Vi realiserer betydelig vækst som følge af de seneste års opkøb og ekspansion, men i flere af vores virksomheder har den kolde vinter i det nordlige Europa haft negativ indflydelse på afsætningen. Konkurrencen er uændret hård og vi opererer under uforudsigelige vilkår som følge af volatile råvarepriser og valutakurser.

Alle virksomhederne i Schouw & Co. opererer på marke¬der med solide langsigtede vækstperspektiver og vi har opbygget et stærkt fundament for fortsat lønsomhed. I 2018 forventer vi uændret at kunne realisere en vækst i omsætningen på omkring 1 mia. kr. og et EBITDA, der er 5-15% højere end i 2017.”

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

  • Torsdag den 3. maj 2018 kl. 15:30
  • Telefonnummer til deltagere: DK: +4535445583 // UK: +442031940544 // SE: +46856642661 // US: +18552692604

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22


Vedhæftet fil