Source: Novozymes A/S

Transaktioner af ledende medarbejdere samt disses nærtstående

Læs hele meddelelsen i vedhæftede fil


Vedhæftet fil