Source: EAB Group Plc

Elite Alfred Berg tarjoaa instituutiosijoittajille Intian aurinkovoimaan sijoittavan rahaston, yhteistyökumppaneina Fortum ja UK Climate Investments

EAB Group Oyj, Lehdistötiedote 8.6.2018 klo 9.00

Elite Alfred Berg tarjoaa instituutiosijoittajille Intian aurinkovoimaan sijoittavan rahaston, yhteistyökumppaneina Fortum ja UK Climate Investments

Elite Alfred Berg on allekirjoittanut Fortumin ja UK Climate Investmentsin ("UKCI") kanssa sopimuksen, jonka myötä se tuo markkinoille uudenlaisen mahdollisuuden sijoittaa Intian uusiutuvan energian markkinoille.

Sopimuksen mukaan Elite Alfred Berg ostaa ensi alkuun 14 prosentin omistusosuuden Fortumin 185 megawatin toiminnassa olevista aurinkovoimaloista Intiassa ja lisäksi sillä on optio ostaa toinen 16 prosentin osuus vuoden loppuun mennessä. UKCI on sopinut hankkivansa 40 prosentin osuuden voimalakokonaisuudesta ja Fortum pitää 46 prosentin loppuosuuden.

Sopimuksen mukaisesti Fortum jatkaa voimaloiden operointia ja kunnossapitoa.

"Elite Alfred Bergin ja UK Climate Investmentsin kanssa solmittu sopimus on tärkeä askel aurinkoenergiastrategiamme toteuttamisessa. Tavoitteenamme on jatkaa yhteistyötä myös tulevissa aurinkoenergiahankkeissa. Järjestelyllä vapautamme pääomaa lisäinvestointeihin ja keskitymme jatkossakin hyödyntämään avainosaamistamme aurinkovoiman kehittämisessä, rakentamisessa ja laitosten käytössä Intiassa", toteaa Fortumin M&A and Solar&Wind Development -yksikön johtaja Kari Kautinen.

UKCI:n toimitusjohtaja Richard Abel kommentoi seuraavasti: "Ryhdymme innolla Fortumin ja Elite Alfred Bergin kanssa yhteistyöhön, jonka myötä toimitamme noin 315 000 kotitalouden tarpeita vastaavan määrän puhdasta sähköä. Tämä projekti on osoitus Intian uudistuvan energian jälkimarkkinoiden kypsymisestä, jonka ansiosta yksityiset sijoittajat tohtivat investoida myös uusiin hankkeisiin, jotka vauhdittavat Intian talouden irtautumista hiilestä."

Järjestelyn myötä Elite Alfred Berg tuo markkinoille rahaston, jonka kautta kansainväliset instituutiosijoittajat pääsevät mukaan Intian aurinkovoimaprojekteihin.

"Nykyisessä matalien korkojen ympäristössä on voimakasta sijoittajakysyntää säännöllistä ja ennakoitavaa kassavirtaa tarjoaville sijoituskohteille, kuten infrastruktuuri ja yhdyskuntapalvelut. Aurinkovoiman tuotanto Intiassa on todella järkevää, koska maan aurinkovoimaresurssit ovat maailman parhaimpia, talous on vahvassa kasvussa ja toimialalla on vankka valtion tuki. Lisäksi tehokas hiilidioksiditon energiantuotanto täydentää erinomaisesti kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen tuotevalikoimaamme", sanoo Daniel Pasternack, Elite Alfred Bergin toimitusjohtaja.

Elite Alfred Bergin perustama rahasto on kommandiittiyhtiömuotoinen vaihtoehtorahasto, ja se on parhaillaan instituutiosijoittajien merkittävissä.

Lisätietoja:
EAB Group Oyj
Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Elite Alfred Berg
Elite Alfred Berg tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. EAB Group Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Alfred Bergin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, ja sen palveluita tarjoaa lisäksi yli 25 sidonnaisasiamiestä 15 paikkakunnalla ympäri Suomea. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB Group -konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

UK Climate Investments
UKCI on 200 miljoonan punnan pilotti-investointiohjelma, joka sijoittaa Intiaan ja Afrikkaan Saharan eteläpuoliselle alueelle. Ohjelman sijoitukset tehdään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä edistäviin hankkeisiin, joissa UKCI:n pääoma edistää yksityisen sektorin investointeja kestävän kehityksen hyväksi ja auttaa kehittyviä talouksia sopeutumaan ilmastonmuutokseen sekä tukee puhtaampaa talouskasvua. UK Climate Investments LLP (UKCI) on Green Investment Groupin ja Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminta-, energia- ja teollisuusstrategiaministeriön yhteisyritys. www.greeninvestmentgroup.com.

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortumin palveluksessa on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.  Vuonna 2017 Fortumin liikevaihto oli 4,5 miljardia euroa ja 61% sähköntuotannosta oli hiilidioksiditonta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi