11 Juni 2018

PRESSRELEASE

Arcoma har fått en ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging. Leveranser kommer att ske under kommande 12 månader, och planeras bidra till omsättningen med ca 3,5 MSEK under Q2 2018 och med minst 3 MSEK under Q3 2018.  Virtual Imaging ägs av Canon och säljer Arcomas röntgensystem både via distributörer och direkt till slutkund i USA och Kanada.

"Detta är en viktig order för Arcoma och det är motiverande att se att vår långsiktiga satsning mot Nordamerika nu ger resultat. Det är också ett ytterligare kvitto på att Arcomas produkter står sig väl på denna viktiga marknad. Att vi nu markant ökar affärsvolymen i Nordamerika samtidigt som vi fortsätter att växa i Europa är mycket glädjande." kommenterar Arcomas VD, Jesper Söderqvist.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist at arcoma.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 08.45