Ekstraordinær generalforsamling - Erria A/S, CVR-nr. 15300574
Kære aktionær.På vegne af bestyrelsen i Erria A/S indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling som afholdes


onsdag, den 4. juli 2018, kl. 10:00


på selskabets adresse, Torvet 21, 1. sal, 4600 Køge.

Indkaldelse sker med baggrund af anmodning af 6. juni 2018 fra aktionær Ellegaard Holdings Pte. Ltd., som har erhvervet 1.771.518 stk. aktier i Erria A/S.

Der henvises herved til vedtægternes § 6, hvoraf det fremgår, at

”Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af den samlede aktiekapital. Indkaldelse skal ske inden 2 uger derefter.”

Aktionæren ønsker at stille forslag om, at følgende personer vælges til Selskabets bestyrelse i stedet for de nuværende bestyrelsesmedlemmer:

  1. Peter Kristian Ellegaard som bestyrelsesformand
  2. Flemming E. Ipsen som næstformand
  3. Lotte G. Lundberg som bestyrelsesmedlem
  4. Kristian Svarrer som bestyrelsesmedlem

Der vedhæftes bilag, der indeholder en kort beskrivelse af hver kandidats baggrund.

Det skal bemærkes, at der er fremkommet tilkendegivelser fra aktionærer i selskabet med en sådan majoritet, at den foreslåede ændring må forventes at blive gennemført på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden m.v.
Se vedhæftede.

Tilmelding og fuldmagt.
Se vedhæftede.

Det præciseres, at tilmelding ikke er nødvendig for retten til en aktionærs deltagelse i generalforsamlingen, men af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse er sådan tilmelding ønskelig.

Såfremt du ikke har mulighed for at give personligt fremmøde er det muligt at møde ved fuldmagt og til brug herfor er udarbejdet vedlagte fuldmagtsblanket, som fuldmægtigen i givet fald skal medbringe ved sin deltagelse i generalforsamlingen.

Det henstilles, at der sker tilmelding som ovenfor anført uanset om deltagelse sker ved personligt fremmøde eller ved fuldmægtig.Med venlig hilsen

ERRIA A/S

Henrik N. Andersen
Adm. direktør    

For yderligere information:
Adm. direktør Henrik N. Andersen, tlf. +45 3336 4400

Certified adviser
Kapital Partner, CVR 37364843
Peter Høgsted, +45 3133 0215
Havnegade 39, 1058 København K
+45 8988 7846
info@kapitalpartner.dk
www.kapitalpartner.dk

Vedhæftede filer