Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.
________________________________________________________________________________

Meddelelse nr. 9
13. juni 2018

I april 2018 vedtog NORDENs generalforsamling en revideret vederlagspolitik. Den reviderede politik gør det muligt at erstatte det eksisterende aktieoptionsprogram med et program for betingede aktier for derved at motivere nøglemedarbejdere i et jobmarked, hvor der både i Danmark og internationalt er stor efterspørgsel efter dygtige medarbejdere. Selskabet har derfor nu besluttet at etablere et program for betingede aktier i 2018.


Det overordnede formål med programmet er sikre fælles interesse med aktionærerne uden at øge omkostningerne for aktionærerne sammenlignet med den eksisterende aktieoptionsordning. Det er endvidere formålet at belønne langvarig og dedikeret arbejdsindsats, der skønnes værdiskabende for NORDEN.


Betingede aktier vil blive tildelt vederlagsfrit og forblive betingede under en modningsperiode på 3 år. Det samlede antal aktier afsat til programmet er 54.909, og den samlede værdi af aktieprogrammet er USD 1.061.740 (DKK 6.704.414).

Betingede aktier vil blive tildelt Senior Management, en kernegruppe af ledere og specialister og visse andre medarbejdere, som efter modningsperioden vil modtage 1 NORDEN-aktie til den nominelle værdi af DKK 1 for hver betingede aktie. Tildelingen sker til færre end under den hidtidige aktieoptionsordning.

Beslutning om tildeling af betingede aktier træffes på årlig basis af Bestyrelsen. Udover at være ansat i NORDEN på det tidspunkt, hvor tildelingen af de betingede aktier finder sted, er der ingen betingelser tilknyttet. Modtagelse af betingede aktier et år er ikke ensbetydende med ret til at modtage betingede aktier de følgende år. I tilfælde, hvor en medarbejder opsiger sin stilling i løbet af modningsperioden, vil betingede aktier bortfalde.

Den teoretiske markedsværdi af de betingede aktier, som tildeles i 2018, er baseret på åbningskursen for NORDEN aktien i dag, den 13. juni 2018, som er DKK 122,10.


Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand


Yderligere oplysninger:
Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand tlf.: +45 3315 0451
Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications & CSR, tlf.: +45 3315 0451
________________________________________________________________________________

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, CVR-NR. 67758919

Vedhæftet fil