Wilson ASA har idag gjennomført valg av ansatterepresentant til styret.

 

Styret i Wilson ASA består nå av:

 

Kristian Eidesvik (styrets formann)

Eivind Eidesvik (styrets nestformann)

Steinar Madsen

Ellen Solstad

Synnøve Seglem

Lasse Selvik (ansatt)

 

Bernt Eidesvik (varamedlem)

Silje Fløysand (ansatt varamedlem)

 

Wilson Asa,

Bergen 13. juni 2018