Source: Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Risikoindikator er ændret i afdelingen Jyske Invest Danske Aktier KL til 6 fra 5, i overensstemmelse med afdelingens Central Investorinformation.
  • I afdelingen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL er det blevet præciseret, at afdelingen blandt andet kan investere i obligationslignende instrumenter. 
  • Afsnit 6.2.2 er tilføjet et afsnit om depositarrisiko.
  • I afsnit 6.6 er overskriften ændret til ”Yderligere investeringsmuligheder” og afsnittet er tilføjet passager om Stock Connect og Bond Connect, da nogle afdelinger nu har mulighed for at investere i lokale kinesiske aktier og obligationer igennem Stock Connect og Bond Connect.
  • I afsnit 26 er tilføjet en passage om opbevaring af værdipapirer ved handel via Stock Connect og Bond Connect.
  • Nyt afsnit 28 om Licensaftaler på indeks med disclaimer fra aftaleparter.
  • Nyt bilag 4, hvor afdelingernes risikoindikatorer fremgår. De fremgår dermed ikke længere under afdelingsbeskrivelserne.
  • Rettelse af forkert oplyst fordeling af satserne for henholdsvis maksimale emissionsomkostninger og maksimale indløsningsomkostninger for Jyske Invest Danske Aktier KL.
  • Derudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer.

Det opdaterede prospekt er vedhæftet og publiceret på jyskeinvest.dk hvor det kan ses under Materiale.

Vedhæftede filer