Latvija, 2018-06-14 08:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  Papildināti akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2018.gada 12.06.2018. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi. Papildināts ir lēmuma 2.p. ar ex-datumu.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492