København , June 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktierne i BI Erhvervsejendomme A/S er tegnet af en række pengeinstitutter, kunder hos danske penge­institutter m.v. Kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen den 14. juni 2018.

 ISINTegnings­-kursAntal investorerAntal
aktier
Aktiekapital
Kr.
BI Erhvervsejendomme A/SDK006102654920012.17510.163.2662.032.653.200

Aktierne vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 19. juni 2018.

For yderligere oplysninger om BI Erhvervsejendomme A/S henvises til informations­doku­mentet og væsentlig investorinformation, som blandt andet kan hentes via hjemmesiden www.bankinvest.dk.


Med venlig hilsen
BI Management A/S


Malene Ehrenskjöld
Direktør