logo.jpg
Source: Erria A/S

Selskabsmeddelelse nr. 08/2018


KORREKTION af Selskabsmeddelelse nr. 05/2018


Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med værdipapirer i ERRIA A/S


ERRIA skal hermed korrigere handelsværdien i vores meddelelse af 8 juni 2018 kl. 13.52.28.

Indberetningen af transaktionen med værdipapirer i ERRIA A/S skulle være:

Navn:Henrik N. Andersen
Årsag til indberetning:Administrerende direktør
Fondskode (ISIN-code):DK0060101483
Værdipapirets betegnelse:Aktier
Transaktionens karakter:Køb
Handelsdato:8. juni 2018
Marked hvor transaktionen er gennemført:Nasdaq First North Danmark
Antal:473.801 aktier
Handelsværdi i DKK:422.034,92
KONTAKT  
Henrik N. Andersen, CEO, tlf.: +45 33 36 44 00 
ERRIA A/S 
Torvet 21, 1.  
DK-4600  Køge  
 www.erria.dk Certified adviser
Kapital Partner, CVR 37364843
Peter Høgsted, +45 3133 0215
Havnegade 39, 1058 København K
+45 8988 7846
info@kapitalpartner.dk
www.kapitalpartner.dk