14. juni 2018
Selskabsmeddelelse nr. 40/2018

Alm. Brand – Udnyttelse af optioner  

Offentliggørelse af selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2018 i selskabsmeddelelse nr. 31/2018 udløste en udnyttelsesperiode for aktieoptioner udstedt i september 2014.

Ved handelsvinduets udløb har indehavere af aktieoptionerne udnyttet 100.971 aktieoptioner og derved fra Alm. Brand A/S erhvervet et tilsvarende antal aktier til kurs 23,28. Alm. Brand A/S har som følge heraf afhændet egne aktier erhvervet i forbindelse med optionernes udstedelse for 2,35 mio.kr.

Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf. nr. 35 47 76 61.

Vedhæftet fil